ElevutvekslingI Norge er det flere organisasjoner som arbeider med elevutveksling. Rådgiveren på skolen din kan hjelpe deg med mer informasjon. Utvekslingselever er norsk ungdom som tar videregående opplæring i utlandet på nivå med norsk videregående skole, og utenlandske elever som tar videregående opplæring i Norge. Som utvekslingselev vil du gå på en skole i nærheten av den vertsfamilien du bor hos. Du vil få erfaring både fra skole, språk og dagligliv i det landet du besøker. Dersom den utenlandske skolen har et skoleår som er sterkt avvikende fra et norsk skoleår, kan du søke inntakskontoret i eget fylke om reservasjon av skoleplass fra det tidspunkt som passer med hjemkomsten din. Dette er særlig aktuelt for land som ligger på den sørlige halvkule. Dersom du kommer hjem til Norge slik at det passer med skolestart i august, skal du vanligvis ikke søke om reservasjon. Du må bare passe på å sende søknad om skoleplass på ordinær måte innen søknadsfristen. Meld fra til inntakskontoret om hvilke planer du har, i god tid før du reiser.

Under visse forutsetninger kan du få godskrevet året i utlandet som et fullverdig skoleår, noe som kan være viktig hvis du sikter mot studiekompetanse. Du bør forhøre deg med en videregående skole om dette før du reiser ut. Se også Godkjenning av utdanning fra utlandet.

Det finnes stipender du kan søke for å dekke deler av omkostningene ved utenlandsk utdanning. Ta kontakt med Lånekassen for nærmere informasjon. Les også Andre stipend og legater.

Informasjon fra RogalandUtvekslingselever som søker seg inn til Vg3. 

Omtales i § 14 lokal inntaksforskrift i Rogaland

Søker med opplæringsrett og som er elev ved en skole i utlandet, prioriteres ved inntak etter søkere som har fullført og bestått Vg2 som fulltidselev ved den prioriterte skolen. 
Utvekslingselever prioriteres før søkere som ønsker å bytte skole og søkere som har tatt ut et friår. Dersom det er flere søkere enn antall ledige plasser ved den aktuelle skolen, konkurrerer elevene på bakgrunn av konkurransepoeng basert på karakterer fra Vg1.
Elever med godkjent Vg2 fra utlandet får ikke en karakterpoengsum å konkurrere med i inntaket, og blir derfor manuelt plassert ut fra sine ønsker. Derfor får de heller ikke tildelt ventelisteplasser i inntaket.