Bryne vidaregåande skule

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post bryne-vgs@skole.rogfk.no
Nettsted www.bryne.vgs.no
Navn Bryne vidaregåande skule
Tilhører Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen
Besøksadresse Hetlandsgata 27, 4344 Bryne
Postadresse Postboks 445
4349 Bryne
Telefon 51 92 31 00
Organisasjonsform Offentlig
Elever 150 0
Målform Nynorsk

Andre opplysninger

Bryne vidaregåande skule flyttet inn i nye bygg midt i sentrum av Bryne i 2015.

Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Alternativ opplæring

Alternativ opplæring


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Bygg- og anleggsteknikk

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Salg, service og reiseliv

Teknologi- og industrifag

Felles programfag
Industriteknologi
Teknologi
Vedlikehold

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Informasjonsteknologi
Informasjonsteknologi 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Medie- og informasjonskunnskap
Medie- og informasjonskunnskap 1
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Reiseliv og språk
Reiseliv og språk 1
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Praktisk yrkesutøvelse

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Felles programfag
Restaurant- og matfag
Bransje og arbeidsliv
Råvare, produksjon og kvalitet

Salg, service og reiseliv

Felles programfag
Salg, service og reiseliv
Forretningsdrift
Kultur og samhandling
Markedsføring og innovasjon

Teknologi- og industrifag