Bryne vidaregåande skule

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post bryne-vgs@skole.rogfk.no
Nettsted www.bryne.vgs.no
Navn Bryne vidaregåande skule
Tilhører Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen
Besøksadresse Hetlandsgata 27, 4344 Bryne
Postadresse Postboks 445
4349 Bryne
Telefon 51 92 31 00
Organisasjonsform Offentlig
Elever 1500
Målform Nynorsk

Andre opplysninger

Bryne vidaregåande skule flyttet inn i nye bygg midt i sentrum av Bryne i 2015.

Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifagFagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Bygg- og anleggsteknikk

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Salg, service og reiseliv

Teknologi- og industrifag

Felles programfag
Industriteknologi
Teknologi
Vedlikehold

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Fremmedspråk (programfag)
Fransk nivå III
Spansk nivå III
Tysk nivå III
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Praktisk yrkesutøvelse

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Felles programfag
Restaurant- og matfag
Bransje og arbeidsliv
Råvare, produksjon og kvalitet

Salg, service og reiseliv

Felles programfag
Salg, service og reiseliv
Forretningsdrift
Kultur og samhandling
Markedsføring og innovasjon

Teknologi- og industrifag