BoligDersom du bor slik til eller har så lang vei til skolen at du ikke kan benytte daglig skyss, skal fylkeskommunen være behjelpelig med å skaffe deg bolig. Enkelte videregående skoler har internat.

Informasjon fra Rogaland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.