Utdanningsprogram og programområder

Videregående opplæring består av 13 forskjellige utdanningsprogram, 5 studieforberedende og 8 yrkesfaglige.

Det første året velger du utdanningsprogram, det andre og tredje året velger du programområde innen utdanningsprogrammet.

5 studieforberedende utdanningsprogram

8 yrkesfaglige utdanningsprogram

På Vg3 eller etter oppnådd yrkeskompetanse kan du velge påbygging til generell studiekompetanse i alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Oversikt over programområdene

På sidene med utdanningsprogrammene (f.eks. utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk) finner du strukturkart som viser Vg1 i hvert utdanningsprogram og hvilke programområder på de videregående trinnene, Vg2 og Vg3, som bygger på disse.

Oppbyggingen av videregående opplæring er forklart i oversiktskartet.

Oversikt over skolene

De fleste som tar videregående opplæring går ett eller flere år i skole som elev. Det finnes både offentlige og frittstående videregående skoler. Du må søke om plass i videregående skole.

fylkesoversikten finner du oversikt over alle skolene i fylket.

På sidene med utdanningsprogrammene (f.eks. utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk) finner du oversikt over hvilke skoler som tilbyr de ulike programområdene. Skoletilbudene vedtas hvert år i januar (for neste skoleår). Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no!

Oversikt over lærebedriftene og opplæringskontorene

I de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det mange lærefag. I lærefag starter du opplæringen i videregående skole, og som regel avslutter du opplæringen som lærling (eller lærekandidat) med læretid i bedrift.

Du må søke om læreplass i videregående opplæring.

fylkesoversikten kan du finne oversikt over alle lærebedrifter og opplæringskontor i fylket (ikke alle fylker har lagt ut en slik oversikt).

På sidene med utdanningsprogrammene (f.eks. tømrerfaget) finner du oversikt over hvilke lærebedrifter og opplæringskontor som gir opplæring i de ulike lærefagene. Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no.

Informasjon fra Østfold

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.