Tekstilrenser (svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder

Tekstilrenseren arbeider i renserier. Tekstilrensere benyttes i mange bedrifter i Norge som tilbyr tjenester til forbrukere og mindre storkunder som hoteller, restauranter, kontor, verksteder eller offentlige institusjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver

Tekstilrenseren foretar rens og vedlikehold av alle typer tekstiler, f.eks. klesplagg, gardiner, tepper, dyner/puter, overmadrasser, soveposer, skinn og pels. Arbeidsoppgavene omfatter alle prosesser fra innlevering, kundebehandling, sortering, tekstilrenhold og etterbehandling til sluttkontroll og utlevering. Sentrale arbeidsoppgaver er å

  • motta og vurdere urene tekstiler og skinn
  • veilede kunden og gjøre rede for konsekvenser av ulike rengjørings- og etterbehandingsmetoder
  • fastsette prisen
  • sortere tekstiler etter type tøy, farger og behandlingsmetoder
  • utføre forbehandling, maskinrens og våtbehandling
  • presse, dampe og stryke
  • kontrollere ferdigvare, pakke og utlevere
  • håndtere kontanter og bilag
  • vedlikeholde maskiner og utstyr

Personlige egenskaper

Både av hensyn til arbeidsmiljø og kunder er det viktig at du kan holde det rent og ryddig rundt deg og at du er nøyaktig. Du bør også være serviceinnstilt overfor kunder. Som tekstilrenser kommer du i kontakt med forskjellige kjemiske stoffer. Du bør derfor ikke være allergisk disponert. I tillegg bør du ha godt fargesyn.

Velg et løp for å lese mer om opplæringen

1. år
2. år
3. år
4. år
5. år