Tap av skoleplass

Du kan miste skoleplassen din dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass innen svarfristen, eller dersom du ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen. Du kan også miste skoleplassen om du gir uriktige eller ufullstendige opplysninger. Husk derfor å melde fra til inntakskontoret om endringer i adresser eller mobilnummer.

Informasjon fra Østfold

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.