Rådgiver

Når du velger «Rådgiver» som status øverst på vilbli.no, eller går inn på radgiver.vilbli.no, får du en egen meny øverst til venstre med informasjon til rådgivere. I tillegg til generell informasjon kan det også være informasjon fra ditt fylke, så du bør velge fylke.

I tillegg vil du på sidene med utdanningsprogram og programområder få opp skoletilbudene i hele landet, og ikke bare for hvert fylke. På den måten kan du få en totaloversikt over tilbudene.

Informasjon til rådgivere på udir.no

udir.no/Laringsmiljo/Radgiving finner du relevant og oppdatert informasjon om hva som skjer på rådgivningsfeltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Informasjon fra Østfold

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.