Privatisteksamen

Informasjon fra Østfold

Oppmelding til privatisteksamen

Oppmelding til privatisteksamen foregår på www.privatistweb.no i perioden 5. januar – 1. februar for våreksamen, og 1. – 15. september for høsteksamen. Ved oppmelding betales en eksamensavgift via nettbank. Avgiften reguleres i statsbudsjettet hvert år. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp. Oppmeldingen er bindende, og eksamensavgiften blir ikke refundert ved avmelding.

Ved spørsmål om fag eller fagkoder, ta kontakt med nærmeste videregående skole som tilbyr det aktuelle faget eller den skolen du har vært elev ved tidligere.

Gjennomføring 

Vi gjør oppmerksom på at muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener kan bli avholdt en annen skole enn den du melder deg opp ved.

For mer informasjon om hvordan eksamen gjennomføres i de ulike fagene, se vår hjemmeside: https://utdanning.ostfoldfk.no/eksamen

Særskilt tilrettelegging

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemminger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette. Nødvendig dokumentasjon må legges ved søknaden. Les mer på vår hjemmeside: https://utdanning.ostfoldfk.no/eksamen 

Utsatt eksamen

Privatister med dokumentert gyldig fravær til eksamen har krav på utsatt prøve uten å betale eksamensavgift. Utsatt prøve må avlegges ved første mulige anledning.