Opplæring og verdiskaping

Læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen/lærekandidaten skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby sine kunder eller brukere. Det er for verdiskapingstiden lærlingen/lærekandidaten får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskaping. Av den grunn får lærlinger/lærekandidater vanligvis mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av læretiden.

Informasjon fra Østfold

Lærlinger og lærekandidater skal ha lønn. De utfører sammenlagt et årsverk, og får normalt en årslønn (nivå nyutdannet fagarbeider) fordelt over de to årene. Bedrifter som er organisert følger tariff.

Eksempel på fordeling av lønn:

1. halvår: 30%
2. halvår: 40%
3. halvår: 50%
4. halvår: 80%