Nyttige nettsteder

Her finner du en liste med lenker til nyttige nettsteder.

Videregående opplæring

Søke videregående opplæring

vigo.no
Nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring.

Logg inn på vigo.no med MinID

eid.difi.no
På eid.difi.no finner du svar på vanlige spørsmål om MinID og telefonnummer og kontaktskjema til brukerstøtten for MinID.

Læreplaner

udir.no/lareplaner
Læreplanene for alle fag i Kunnskapsløftet.

Fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen

www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2017/
Rundskrivet beskriver fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet.

Privatistweb

privatistweb.no
På dette nettstedet kan du melde deg opp til privatisteksamen.

Videregående opplæring og høyere utdanning i utlandet

Informasjon om internasjonale tilbud

utdanningiverden.no
Informasjon om mulighetene til å ta videregående opplæring og høyere utdanning i utlandet.

International Baccalaureate Organization (IBO)

ibo.org
International Baccalaureate (IB) er et toårig universitetsforberedende opplæringstilbud i mer enn 100 land.

United World Colleges

uwc.no
United World Colleges er en verdensomspennende bevegelse med 12 skoler i forskjellige land.

Ploteus

europa.eu/ploteus
Nettsted med informasjon om utdanning i Europa.

Videregående opplæring og høyere utdanning i Norden

Hallo Norden

norden.org/hallonorden
Informasjon om å flytte, studere og jobbe i Norden.

UddannelsesGuiden, Danmark

ug.dk

Utbildningsinfo, Sverige

utbildningsinfo.se

Opintoluotsi, Finland

opintoluotsi.fi

Menntamalaraduneyti, Island

menntamalaraduneyti.is

Utdanning og studier

Samordna opptak

samordnaopptak.no
Samordna opptak (SO) er nettstedet for deg som skal søke grunnutdanninger ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og statlige og private høyskoler.

Utdanning.no

utdanning.no
Informasjon om utdanning, karriere, læring og utdanningssystemet i Norge.

Fagskolen

fagskoleopptak.no
Nettsted for de fylkeskommunale fagskolene.

Mesterbrev

mesterbrev.no
Nettsted om mesterbrev og mester.

Folkehøgskolekontoret

folkehogskole.no
Nettstedet gir informasjon om de 77 folkehøgskolene, fag- og kurstilbud og søkesituasjonen på skolene.

Norgesuniversitetet

norgesuniversitetet.no
Liste over norske leverandører av etter- og videreutdanning på høyere nivå.

Utdanning i forsvaret

forsvaret.no/utdanning

Studentum.no

studentum.no
Informasjon om utdanninger ved universiteter, høgskoler, fagskoler, fjernundervisning/nettstudier og studier i utlandet.

Ta utdanning

tautdanning.no
Informasjon om utdanningsmesser, utdanning og yrkesvalg.

ANSA

ansa.no
Informasjon og råd vedrørende studier i utlandet.

Eurodesk

eurodesk.no
Eurodesk er et informasjonsnettverk rettet mot unge fra 10–30 år. Eurodesk svarer på spørsmål om internasjonale muligheter for unge, blant annet stipender og støtteordninger, studier og jobb i utlandet.

Study in Norway

studyinnorway.no
Informasjon på engelsk om studier i Norge.

NOKUT

nokut.no
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er et statlig organ, som kontrollerer og utvikler kvaliteten ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler. NOKUT behandler også enkeltsøknader om generell godkjenning av utenlandsk utdanning.

SSB

ssb.no
Statistikk om utdanning.

Karriereveiledning

NAV

nav.no
Karriereveiledning fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Interessetest

tjenester.nav.no/veiledning
Interessetester for jobb og utdanning.

Fretex karriereveiledning

www.fretex.no/karriereveiledning

Europeisk nettverk for karriereveiledning

euroguidance.net

Yrker

NAV

nav.no
Informasjon om yrker og arbeidsliv fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Muligheter

muligheter.no
Guide til utdanning, yrkesvalg, jobb og karriere.

Karrieremagasinet Kaleidoskopet

karrieremagasinet.no

Lærlingplass

laerlingplass.no
Laerlingplass.no er en felles arena for lærebedrift og lærlinger hvor lærebedrift annonserer ledige lærlingplasser.

Stillingsannonser

finn.no/jobb

Søkemotor for ledige stillinger

careerjet.no
Søker i ledige stillinger på flere nettsteder samtidig.

Søk i ledige stillinger

rubrikk.no/ledig-stilling-jobb
Søker i ledige stillinger på flere nettsteder samtidig.

Helsedirektoratet

helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/
Gir profesjonsgodkjenning (autorisasjon eller lisens) til helsepersonell.

NIFU

nifu.no
Statistikk og forskningsrapporter om utdanning og arbeidsmarked.

SSB

ssb.no
Statistikk om arbeidsmarkedet.

Institutt for samfunnsforskning

samfunnsforskning.no

Bransjer og rekruttering

NHO Ung

nhoung.no
NHO’s nettsted for ungdom. NHO Ung skal inspirere til større forståelse og interesse for næringslivet og samfunnsspørsmål.

NHO Ung TV

nhoung.nho.no/kategorier/yrkesfagfilm
Filmer som gir et innblikk i forskjellige utdanningsprogram.

Vi bygger Norge

vibyggernorge.no
Informasjon om utdanning og jobb i byggenæringen.

Frisørfaget

frisørfaget.no

Gnizt

gnizt.no
Om elektrofagene.

Flyfag

flyfag.no
Om opplæring innenfor luftfart.

Spennende fremtid

spennendefremtid.no
Om utdanning og karriere innen energi og klima.

Helsefagarbeider

ks.no/helsefagarbeider
Nettsted med informasjon om utdanning og jobb innen helsearbeiderfaget.

Medielærling

medielarling.no
Om yrkesvalg og rekruttering til grafiske fag i mediebransjen.

Naturbruk

naturbruksskolene.no
Informasjon om og rekruttering til utdanningsprogram for naturbruk.

Velg skog

velgskog.no
Skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt.

Restaurant- og matfag

restaurantogmatfag.no
Om utdanning innen restaurant- og matfag.

Jobb i matbransjen

jobbimatbransjen.no

Busslappen

busslappen.no
Hvordan bli bussjåfør.

Bilfag

bilfag.no
Nettsted for alle opplæringskontorene innen bilfagene.

Maritim utdanning

maritimutdanning.no
Nettsted for de største opplæringskontorene innen maritim utdanning.

verdensklasse.no

verdensklasse.no
Hjelpemiddel for elever og lærere i ungdomsskolen og den videregående skole, opprettet av Norsk olje og gass.

Matematikk

matematikk.org
Matematikkformidling for elever, lærere og foreldre.

velgriktig.no

velgriktig.no
Informasjon om realfag, læresteder og hvilke fagkombinasjoner som kreves for ulike realfaglige utdanninger.

velgtip.no

velgtip.no
Nettsted med informasjon om utdanning og jobb innen teknikk og industriell produksjon.

Stat, departement og direktorat

Kunnskapsdepartementet

regjeringen.no/kd
Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for blant annet grunnskoleopplæring, videregående opplæring, høyere utdanning og voksenopplæring.

Utdanningsdirektoratet

udir.no
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av grunnskole og videregående opplæring.

Skoleporten

skoleporten.udir.no
Skoleporten er et verktøy for skoler og skoleeiere for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen.

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

statped.no
Bistår skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Fylkesmannen.no

fylkesmannen.no
Fylkesmannen er et regionalt, statlig forvaltningsorgan. Fylkesmannen har viktige tilsyns- og kontrolloppgaver.

Stipend og legater

Lånekassen

lanekassen.no
Lånekassen gir stipend og lån til norske og utenlandske studenter.

Legathåndboken

legathandboken.no
Oversikt over legater og stipend i Norge.

GlobalGrant

globalgrant.com
Internasjonal oversikt over stipend, fond og legater.

Legatsiden

legatsiden.no
Oversikt over støtteordninger i Norge.

Unifor

unifor.no
Forvaltningsstiftelsen for fond og legater.

Samisk

Kunnskapsløftet Samisk

udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/kunnskapsloftet-samisk
Læreplaner for kunnskapsløftet Samisk.

Samiske læringsressurser på nett

ovttas.no
Samisk Læringsnett er et nettsted for samiske skoler, barnehager, elever, foresatte og ansatte.

e-skuvla.no

e-skuvla.no
Nettbasert opplæring og læremidler i samisk.

Minoritetsspråklige

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

imdi.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har oversikt over hvilke skoler som har minoritetsrådgivere.

Ny i Norge

nyinorge.no
Informasjon fra utlendingsdirektoratet for nylig ankomne innvandrere og asylsøkere. Nettstedet tilbyr informasjon om norskkurs, utdaningssystemet, arbeid og helsevesenet i Norge, og er tilgjengelig på flere språk.

Hero Kompetanse

herokompetanse.no
Opplæringstjenester og kompetanseutvikling for minoritetsspråklige.

Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA)

uio.no/mifa

Jobbsøkerkurs for flerkulturell ungdom

jobbx.no
Jobb X er et jobbsøkerkurs for flerkulturell ungdom mellom 16 og 26 år.

Ambisjoner

ambisjoner.no
Utdannings- og jobbressurs for unge med minoritetsbakgrunn.

Utrop

utrop.no
Nyheter, underholdning og aktualiteter om det flerkulturelle Norge.

Lexin

lexin.udir.no
Gratis ordbok for minoritetsspråklige.

Minoritetsspråklig ressursnettverk (MiR)

mirnett.org
Frivillig organisasjon for minoritetsspråklige foreldre.

Voksenopplæring

Vox

vox.no
Vox arbeider for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået hos voksne.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

vofo.no
Paraplyorganisasjon for studieforbundene i Norge.

Oslo Voksenopplæring

oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/voksenopplaring
Kommunal voksenopplæring i Oslo.

Organisasjoner og forbund

Ung.no

ung.no
Informasjon om rettigheter, muligheter og plikter for ungdom 14–20 år.

Ungdomsinformasjonen

unginfo.oslo.no
UngInfo er et informasjonstilbud for ungdom, og omfatter blant annet helse, utdanning, jobb, jus og økonomi.

Senter for internasjonalisering av høgere utdanning (SIU)

siu.no
Kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid innen utdanning og forskning.

AIESEC

aiesec.no
AIESEC er verdens største studentdrevne organisasjon. AIESECs hovedfokus er å tilby en plattform for unge menneskers lederskapsutvikling ved å tilby internasjonale praktikantstillinger.

Elevorganisasjonen i Norge

elev.no
Elevorganisasjon med rundt 350 medlemsskoler.

Norsk studentorganisasjon

student.no
(NSO) arbeider aktivt overfor politikere, byråkrati, media, lånekassen og ledelsen på lærestedene for å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske vilkår.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

fug.no
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre med barn i skolen. FUG gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen og gir råd til utdanningsmyndighetene i saker som handler om hjem-skole-samarbeid.

Informasjon fra Østfold

Østfold fylkeskommunes egen informasjonsside - Utdanningsportalen