Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3
Toppidrett
Toppidrett 1

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Geofag
Geofag 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Politikk, individ og samfunn
Politikk og menneskerettigheter

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Tegning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Anleggsteknikk
Bransjelære
Produksjon

Design og håndverk / medieproduksjon

Vg1
Felles programfag
Design og håndverk
Kvalitet og dokumentasjon
Produksjon
Vg2
Felles programfag
Blomsterdekoratør
Produksjon
Produktutvikling

Naturbruk

Vg1
Felles programfag
Naturbruk
Naturbasert aktivitet
Naturbasert produksjon
Vg2
Felles programfag
Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
Drift og vedlikehold
Nyanlegg
Valgfrie programfag
Traktor og maskiner
Traktor og maskiner
Økologisk landbruk
Økologisk landbruk 1
Økonomi og driftsledelse
Økonomi og driftsledelse
Vg3 – studieforberedende
Felles programfag
Naturforvaltning
Naturforvaltning
Valgfrie programfag
Næringsdrift i naturbruk
Næringsdrift i naturbruk