• Skolen tilbyr ikke
  • Kryssløp
  • Landslinjer
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Fag- og timefordeling

Vg2 – Videregående trinn 2

Fag- og timefordeling

Vg3 – Videregående trinn 3