Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Studiespesialisering

Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Markedsføring og ledelse
Markedsføring og ledelse 1
Psykologi
Psykologi 1

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Tegning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Klima-, energi- og miljøteknikk
Bransjelære
Produksjon

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Teknikk og industriell produksjon