Yrkesfaglig, skolebasert opplæring for voksne

Det kan også tilbys yrkesfaglig opplæring for voksne i fag som fører til yrkeskompetanse uten fag-/svennebrev. Du kan få nærmere informasjon ved inntakskontoret eller et voksenopplæringssenter i fylket ditt.

Informasjon fra Oslo

Informasjon fra Oslo vil foreligge i løpet av høsten

Oslo har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

  • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Oslo.
  • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Yrkesfaglig, skolebasert opplæring for voksne (skoleåret 2023-2024)