Veidekke Entreprenør as

Lærebedrift

Kontaktinformasjon

E post firmapost@veidekke.no
Navn Veidekke Entreprenør as
Besøksadresse Skabos Vei 4, 0277 Oslo
Postadresse Postboks 506 Skøyen
0214 Oslo
Telefon 21 05 50 00

Opplæringstilbud

1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Elektro og datateknologi
Teknologi- og industrifag