Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Fysikk
Fysikk 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Markedsføring og ledelse
Markedsføring og ledelse 1
Næringslivsøkonomi
Økonomistyring
Politikk, individ og samfunn
Sosiologi og sosialantropologi
Psykologi
Psykologi 1
Rettslære
Rettslære 1
Samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi 1