Utradisjonelle utdanningsvalg

Informasjon fra OsloUtdanningsetaten ønsker å rekruttere jenter til programområder som jenter tradisjonelt ikke velger og gutter til programområder som gutter tradisjonelt ikke velger.

Etterstad videregående skole, Vg1 teknologi - og industrifag og Vg1 elektro- og datateknologi og Vg2 data og elektronikk, elenergi, kjøretøy og industriteknologi er det lagt spesielt til rette for at jenter kan trives og gjennomføre opplæringen. Dette gjelder jenter som fører opp nevnte utdanningsprogram/programområder som sitt førstevalg og med Etterstad videregående skole som første skoleønske. Ordningen gjelder kun jenter som tilhører Oslo og har ungdomsrett.

Inntil 30 % av elevplassene på Vg1 teknologi - og industrifag og Vg1 elektro- og datateknologi ved Etterstad videregående skole vil bli reservert for jenter. Videre vil inntil 30 % av plassene på Vg2 data og elektronikk, elenergi, kjøretøy og industriteknologi ved Etterstad videregående skole bli reservert for jenter som har gått på Vg1 teknikk og industriell produksjon eller elektrofag ved skolen i skoleåret 2022/2023. Ordningen gjelder kun jenter som tilhører Oslo og har ungdomsrett.