Oslo kommune Utdanningsetaten Inntakskontoret

Inntak

Kontaktinformasjon

E post postmottak@osloskolen.no
Nettsted www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning
Navn Oslo kommune Utdanningsetaten Inntakskontoret
Besøksadresse Grensesvingen 6, 0663 Oslo
Postadresse Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
Telefon 23 05 10 02
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål