Ungdomsrett (lovfestet rett for ungdom)Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til videregående opplæring.* Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Hva innebærer ungdomsretten?

  • Ungdomsretten gir deg rett til tre års videregående opplæring, eller flere år hvis opplæringstiden som er fastsatt i læreplanen, er lengre.
  • Når du søker Vg1, skal du oppgi tre alternative utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Du har rett til plass på ett av disse.
  • Du har rett til skoleplass i det fylket hvor du er bostedsregistrert ved søknadsfristens utløp, men ikke rett til plass ved en bestemt skole.
  • Etter gjennomgått Vg1 har du rett til to års videregående opplæring innen et programområde som bygger på det utdanningsprogrammet eller programområdet du har valgt, men du har ikke rett til å få det programområdet du prioriterer høyest. Hvilke programområder du får tilbud om det andre og tredje året, er avhengig av tilbudet i hjemfylket ditt. Karakterene dine kan avgjøre om du kommer inn der du ønsker.
  • Dersom du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring, har du rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse.
  • Ungdomsretten gir deg også i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid (for deg som har spesialundervisning eller ved omvalg).

* Ungdomsretten gjelder også ungdom som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge.

Informasjon fra Oslo

Ungdomsrett (lovfestet rett for ungdom)
  • Tre års rett: Du har rett til tre års videregående opplæring
  • 24-årsgrensen: Retten til videregående opplæring gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år. Ved inntaket til skoleåret 2023/2024 omfatter ungdomsretten søkere som er født i 1999 eller senere og som har igjen minst ett år av ungdomsretten.


Gjennomføring av videregående opplæring som voksenopplæring

Ungdom med rett til videregående opplæring kan med hjemmel i opplæringsloven § 3-1 tiende ledd søke om å få gjennomføre videregående opplæring som voksenopplæring, etter opplæringsloven § 4A-3.
Grunnlaget for å søke om dette kan være søkers alder, arbeidsbeskjeftigelse som gjør det vanskelig å gjennomføre videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, eller at søkeren har behov for et mer tilpasset opplegg enn det som følger av opplæringsloven § 3-1. Hovedregelen er at unge gjennomfører videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. Sett deg grundig inn i voksenopplæringstilbudet før du søker, se informasjon på www.oslovo.no

Det vil bli vurdert om tilpasningen i praksis vil bety bedre eller annerledes tilpassing av opplæringen for den enkelte.

Framgangsmåte
Ta først kontakt med rådgiver ved egen skole for å diskutere om dette kan være aktuelt for deg.
Du må fylle ut og sende inn en egen søknad om å gjennomføre videregående opplæring som voksenopplæring. Skjemaet finner du som vedlegg nederst på denne siden.
Søknadsfristen er 1. mars 2023.

Du må i tillegg fylle ut søknad om plass til Oslo Voksenopplæring. Søknadsskjema og søknadsfrister finner du her     
Vi anbefaler deg å søke om videregående skole på vanlig måte på http://www.vigo.no/ selv om du søker om å få gjennomføre videregående opplæring som voksenopplæring, for å sikre deg i tilfelle søknaden ikke blir innvilget.


Konsekvenser av å gjennomføre videregående opplæring som voksenopplæring
Dersom du får innvilget søknad om å gjennomføre videregående opplæring som voksenopplæring får du de rettigheter som følger av opplæringsloven § 4A-3, men mister de rettigheter som følger av opplæringsloven § 3-1. Dette betyr at du mister retten til spesialundervisning og retten til oppfølgingstjeneste for ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid. Det er ikke angrefrist hvis du har søkt om og fått innvilget gjennomføring av videregående opplæring som voksenopplæring. 

Vedlegg Oslo