Tap av skoleplassDu kan miste skoleplassen din dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass innen svarfristen, eller dersom du ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen. Du kan også miste skoleplassen om du gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Informasjon fra OsloSvar på tilbud om plass eller ventelisteplass

Dersom du ikke svarer på tilbud om plass eller ventelisteplass innen svarfristen etter første inntaksrunde, mister du plassen og strykes fra alle ventelister. Les også Svar på tilbud om plass

Frammøte første skoledag

Dersom du ikke møter første skoledag, vil du miste den tildelte plassen. Eneste unntak er hvis du har avtalt fraværet på forhånd med skolen, og skolen har godkjent fraværsgrunnen. Det skal svært mye til for å få utsatt skolestart, og dette er helt opp til skolen selv å avgjøre. NB: Søknad om utsatt skolestart skal sendes direkte til den skolen du har fått tilbud på og ikke til inntakskontoret.Vedlegg Oslo