Svar på tilbud om plassMelding om inntak

I juli får du melding om førsteinntak til videregående skole. Informasjon om hvilken dato inntaket er klart i ditt fylke, finner du i inntakskalenderen eller ved å ta kontakt med inntakskontoret.

 • Du får melding om at inntaket er klart via SMS (i noen fylker via e-post). 
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.
 • Svar på tilbud om plass og/eller ventelisteplass.

NB: Svarfristen er ca. 1 uke etter inntaksdato. Du risikerer å miste tilbudet om plass og/eller ventelisteplass hvis du ikke overholder svarfristen.


Svartyper etter inntak

Det finnes tre svartyper. Du skal svare ja eller nei ved å hake av i den ruta som passer. Husk at den rekkefølgen du har ført opp på søknadsskjemaet ditt, er bindende hele tiden.

 1. Tilbud om plass på ditt første ønske
  • Dette er det eneste tilbudet du får. Du får ikke tilbud om plass på lavere ønsker.
  • Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.
 2. Tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på høyere ønsker
  • Du kan ta imot det tilbudet du har fått, og samtidig stå på venteliste til høyere ønsker – altså svare ja til tilbud og ja til venteliste. Dette bør du gjøre!
  • Har du svart ja til ventelisteplass og får et nytt tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere.
  • Svarer du nei til tilbudt plass, har du mistet plassen. Selv om du svarer ja til ventelisteplass, er det ikke sikkert at du får tilbud om plass på et høyere ønske senere. Du kan derfor risikere å bli stående uten skoleplass.
  • Legg merke til at du ikke blir stående på venteliste til lavere ønsker enn det du er tatt inn til.
  • I noen fylker kan du velge å stå på venteliste til bare noen av dine høyere ønsker, i andre fylker må du stå på venteliste til alle dine høyere ønsker.
 3. Tilbud om ventelisteplass
  • Svarer du ja, blir du stående på venteliste.
  • Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.

Forhåndssvar

Dersom du er bortreist eller ikke har anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen, kan du registrere forhåndssvar på søknaden din på vigo.no. Dette kan du gjøre fra 2. mars og fram til 1. juli i de fleste fylker. I en del fylker kan du registrere forhåndssvar med en gang du har registrert søknaden på vigo.no.

Informasjon fra OsloSøkere til følgende tilbud får melding om inntak på http://www.vigo.no/:

 • alle ordinære Vg1
 • alle ordinære Vg2-programområder
 • alle ordinære Vg3-programområder
 • påbygging til generell studiekompetanse

Utdanningsadministrasjonen foretar to inntaksrunder til de ordinære programområdene. Første inntaksrunde er klar ca. 1. juli og andre inntaksrunde ca. 15. august.

Første inntaksrunde

Første inntaksrunde er klar ca. 10. juli.
Du skal svare på tilbud om plass og/eller venteliste. Ja til venteliste gjelder for alle høyere ønsker. Du kan ikke velge å bare stå på venteliste til noen av dine høyere ønsker. Dersom du har glemt å krysse av på tilbud om plass og/eller venteliste, tolkes dette av inntakskontoret som nei, og du mister tilbudet du har fått.

Dersom du svarer ja til plass og ja til venteliste, må du være klar over følgende:

 • Ja til venteliste betyr at du i senere inntaksrunder kan få tilbud om plass på en skole du ikke har søkt, dersom du verken i første eller andre inntaksrunde har fått tilbud om plass på noen av dine valgte utdanningsprogram/programområder på dine ønskede skoler.

Les mer om plass på en skole du ikke har søkt under punktet Inntaksregler og poengberegning.

Andre inntaksrunde

Andre inntaksrunde er klar ca. 14. august.

Hvem vil få SMS/E-post med påminnelse om resultatet av andre inntaksrunde?

 • De som i andre inntaksrunde blir tatt inn til et høyere programområde- og/eller skoleønske enn de fikk inntak på i første inntaksrunde. Merk: Hvis du har fått nytt tilbud om plass i andre inntaksrunde,  har du ikke lenger tilbudet fra første inntaksrunde.
 • De som ikke fikk noe skoletilbud i første inntaksrunde, men som nå har høy nok poengsum til inntak.
 • Søkere som også etter andre inntaksrunde er ventelisteplassert på alle sine ønsker, kan se ajourført melding om ventelisteplassering

Dersom du etter andre inntaksrunde har samme tilbud som i første inntaksrunde, får du ikke SMS/E-post med påminnelse om resultatet av andre inntaksrunde.

Etter andre inntaksrunde svarer du på melding om inntak ved å møte opp første skoledag på den skolen du har fått tilbud på. Dersom du ikke møter opp første skoledag, mister du plassen din. Se informasjon under punktet Tap av skoleplass

Første skoledag

Dersom du ikke møter opp første skoledag, mister du plassen din. Se informasjon under punktet Tap av skoleplass 

Oppfylling av ledige plasser fra venteliste etter skolestart

Etter skolestart fylles eventuelle ledige plasser opp av den enkelte skole, etter ventelister og instruks fra Utdanningsadministrasjonens inntakskontor. Dette pågår til og med to uker etter skolestart.

Dersom du per andre inntaksrunde har fått tilbud om plass, men ikke på ditt første ønske om programområde og/eller skole, står du på venteliste til høyere ønsker til og med to uker etter skolestart. Dette forutsetter at du har takket ja til venteliste etter første inntaksrunde.

Dersom du får tilbud om plass etter skolestart, strykes du fra ventelister på lavere ønsker.

Fagvalgsskjema i studieforberedende utdanningsprogram

De som blir tatt inn i studieforberedende utdanningsprogram, vil i løpet av sommeren kunne få fagvalgsskjema tilsendt fra den skolen de er tatt inn på. Fagvalgsskjemaet må fylles ut og returneres skolen innen svarfristen gitt av skolen. NB! Dette er ikke svar på tilbud om skoleplass. Du må logge deg på http://www.vigo.no/ innen svarfristen for å svare på tilbud om skoleplass.

 

Skolebytte

Opplæringsretten innebærer rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vg1-nivå, og på to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Opplæringsretten innebærer ikke rett til plass på en bestemt skole. Plassering på skole skjer etter regler vedtatt i Oslo bystyre, som beskrevet i artikkelen «Inntaksregler og poengberegning». Det er derfor ikke mulig å bytte til en annen skole enn den man har fått tilbud på. Ønske om å bytte skole behandles kun ved særdeles sterke medisinske/sosiale grunner. Sistnevnte må dokumenteres. Reisevei er ikke et kriterium for skolebytte.
Henvendelser om skolebytte etter andre inntaksrunde behandles av den skolen du har tilbud om plass ved per andre inntaksrunde (eventuelt den skolen du har begynt på etter skolestart som følge av opprykk fra venteliste). Dette gjelder selv om du ikke har tenkt å ta imot skoleplassen ved denne skolen. Skolebytte forutsetter altså at det er særdeles sterke medisinske/sosiale og dokumenterte grunner, og ikke minst at det er ledig plass ved skolen. Oppfylling av ledige plasser etter skolestart skjer som beskrevet i avsnittet ovenfor, og skolebytte utover dette innvilges svært sjelden.

Søkere som må trekke seg - elever som må slutte

Se nærmere informasjon om mulighetene for reservasjon av plass.

Søkere til lærefag i bedrift og søkere til lærekandidatordningen i bedrift

Søkere til opplæring i bedrift får ikke melding om inntak på http://www.vigo.no/. Se Søknad om læreplass for nærmere informasjon.
Vedlegg Oslo