Spesielle tilbud i fylketVed noen skoler i noen fylker opprettes det spesielle tilbud. Slike spesielle tilbud kan være fordypninger innenfor et programområde (f.eks. idrettsfag med alpint eller studiespesialisering med toppidrett), International Baccalaureate eller kombinasjon av yrkesfaglige og studieforberedende programområder (f.eks. yrkes- og studiekompetanse – YSK).

Du finner oversikt over de spesielle tilbudene i ditt fylke under det enkelte programområdet på sidene med utdanningsprogrammene (tilbudene blir lagt ut i januar). Du kan også lese mer på denne siden, dersom fylket ditt har lagt inn informasjon nedenfor.

Informasjon fra Oslo

Studiespesialisering med toppidrett
Vg1 studiespesialisering med toppidrett tilbys ved Nydalen, Persbråten og Valle Hovin videregående skoler.
Tilbudet er rettet mot elever med gode ferdigheter i idrett og som driver med idrett på høyt nivå. Du må ha Vg1 studiespesialisering med toppidrett som førsteønske på søknaden for å være aktuell  for inntak, og du blir bare vurdert for inntak til den skolen du har som førstevalg av skole til Vg1 studiespesialisering med toppidrett.

Du søker på tilbudet på vigo.no (STUSP1--T-). . Halvparten av søkerne tas inn på bakgrunn av en kombinasjon av ferdighet og karakterer fra grunnskolen, mens den resterende halvparten tas inn på grunnlag av karakterer fra grunnskolen alene.
Les mer om tilbudet på skolenes hjemmesider her

Obs! Du kan også få tilbud om programfaget toppidrett (valgfritt programfag) på vanlig studiespesialisering ved mange skoler: Bjerke, Hellerud, Lambertseter, Nydalen, Persbråten, Ulsrud, Valle Hovin.

Vg2 og Vg3 studiespesialisering med toppidrett (realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi med toppidrett):
Til Vg2 (kode STREA2--T-/STSSA2--T-) tas det bare inn elever som gikk på Vg1 studiespesialisering med toppidrett (kode STUSP1--T-) ved den samme skolen det foregående skoleåret.
Til Vg3 (kode STREA3--T-/STSSA--T-) tas det bare inn elever som gikk på Vg2 realfag med toppidrett (kode STREA2--T-) eller på Vg2 språk, samfunnsfag og økonomi med toppidrett (kode STSSA2—T-) ved den samme skolen det foregående skoleåret.

Vg1 YSK innen bygg-og anleggsteknikk ved Kuben videregående skole

Dette er et 4-årig løp fram til både yrkes- og studiekompetanse (YSK), innen utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk ved Kuben videregående skole. Elevene får i løpet av 4 år både yrkes- og studiekompetanse, gjennom tett samarbeid mellom skole og bedrift. Du søker på tilbudet på vigo.no (BABAT1P---). Du som ønsker YSK må sette dette som førsteønske på søknaden for å bli vurdert for inntak. Inntaket skjer etter ordinær poengkonkurranse mellom søkere som er vurdert som egnet for modellen av skolen og opplæringskontor/lærebedrift. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her

Vg1 YSK innen helse-og oppvekstfag ved Kuben videregående skole

Dette er et 4-årig løp fram til både yrkes- og studiekompetanse (YSK), innen utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag ved Kuben videregående skole. Elevene får i løpet av 4 år både yrkes- og studiekompetanse, gjennom tett samarbeid mellom skole og bedrift. Du søker på tilbudet på vigo.no(HSHSF1P---). Du som ønsker YSK må sette dette som førsteønske på søknaden for å bli vurdert for inntak. Inntaket skjer etter ordinær poengkonkurranse mellom søkere som er vurdert som egnet for modellen av skolen og opplæringskontor/lærebedrift. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her 

Vg1 i 3-årig løp Håndverk, design og produktutvikling med søm, studiekompetanse, ved Edvard Munch videregående skole

Dette er et 3-årig løp med Vg1 Håndverk, design og produktutvikling, Vg2 søm og tekstilhåndverk og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
Dette er et unikt og skreddersydd utdanningstilbud hvis du drømmer om å utdanne deg innenfor mote, klær og kostyme. Forkunnskaper er ikke nødvendig, men det er viktig at du liker å sy, strikke og tegne. Du får spesialtilpasset timeplan med fellesfag og praktiske programfag fordelt over tre år. Programfagene har fokus på søm og konstruksjon av klær og kostymer, designprosesser, fagtegning, strikking og andre teknikker. Du lærer også å starte egen bedrift i entreprenørskapsfaget i Vg2. Etter fullførte tre år har du fått studiekompetanse og kan fortsette på høyere studier, eller du kan velge å gå ut i lære og ta svennebrev.
Du søker på tilbudet på vigo.no (DTDTH1N-ST). Inntaket skjer etter ordinær poengkonkurranse. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her

Vg1 i 3-årig løp Håndverk, design og produktutvikling med trearbeid, studiekompetanse, ved Edvard Munch videregående skole

Dette er et 3-årig løp med Vg1 Håndverk, design og produktutvikling, Vg2 trearbeid og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
Dette er det rette tilbudet for deg som vil lære å designe og lage egne møbler og andre trearbeidsprodukter ved hjelp av ulike teknikker, verktøy og maskiner. Du får spesialtilpasset timeplan med fellesfag og praktiske programfag fordelt over tre år. Undervisningen i programfagene er praktisk rettet og foregår på verksted hvor du jobber både med håndverktøy og moderne maskiner. Du lærer også å starte egen bedrift i entreprenørskapsfaget i Vg2. Etter fullførte tre år har du fått studiekompetanse og kan fortsette på høyere studier, eller du kan velge å gå ut i lære og ta svennebrev som møbelsnekker.
Du søker på tilbudet på vigo.no (DTDTH1N-TA). Inntaket skjer etter ordinær poengkonkurranse. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her 

Vg1 i 3-årig løp Håndverk, design og produktutvikling med gull- og sølvsmedhåndverk, studiekompetanse, ved Edvard Munch videregående skole

Dette er et 3-årig løp med Vg1 Håndverk, design og produktutvikling, Vg2 gull- og sølvsemdhåndverk og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
Dette er et spennende og spesialdesignet tilbud for deg som har lyst til å lære å lage gjenstander i edelt metall. Du vil lage smykker og andre gjenstander i ulike metaller i et moderne gullsmedverksted. Du vil lære ulike håndverksteknikker og moderne fremstillingsmetoder som 3D-design, 3D-print og støp. Du får spesialtilpasset timeplan med fellesfag og praktiske programfag fordelt over tre år. Du lærer også å starte egen bedrift i entreprenørskapsfaget i Vg2. Etter fullførte tre år har du fått studiekompetanse og kan fortsette på høyere studier, eller du kan velge å gå ut i lære og ta svennebrev som gullsmed, sølvsmed eller filigranssølvsmed.
Du søker på tilbudet på vigo.no (DTDTH1N-GS). Inntaket skjer etter ordinær poengkonkurranse. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her  

Vg1 i 3-årig kombinert løp helsearbeiderfag med studiekompetanse ved Ullern videregående skole

Dette er et 3-årig løp med Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, som både gir grunnlag for å søke læreplass eller høyere utdanning etter endt løp. Det spesielle ved modellen er at fellesfagene er jevnere fordelt mellom Vg1, Vg2 og Vg3. Du søker på tilbudet på vigo.no(HSHSF1N-H-). Inntak til tilbudet skjer etter ordinær poengkonkurranse. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her  

Vg1 i 3-årig kombinert løp barne- og ungdomsarbeider med studiekompetanse ved Ulsrud videregående skole  

Dette er et 3-årig løp med Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, som både gir grunnlag for å søke læreplass eller høyere utdanning etter endt løp. Det spesielle ved modellen er at fellesfagene er jevnere fordelt mellom Vg1, Vg2 og Vg3. Du søker på tilbudet på vigo.no (HSHSF1N-B-). Inntak til tilbudet skjer etter ordinær poengkonkurranse. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her 

Vg1 i 3-årig kombinert løp ambulansefag med studiekompetanse ved Holtet videregående skole  

Dette er et 3-årig løp med Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg2 ambulansefag og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, som både gir grunnlag for å søke læreplass eller høyere utdanning etter endt løp. Det spesielle ved modellen er at fellesfagene er jevnere fordelt mellom Vg1, Vg2 og Vg3. Du vil få relevant kompetanse både praktisk og teoretisk. Tilbudet følger ordinære læreplaner, der praksis og undervisning vil være knyttet opp mot fagmiljøet og hjelpe deg med å knytte teori og praksis sammen.
Du søker på tilbudet på vigo.no (HSHSF1N-A-). Inntak til tilbudet skjer etter ordinær poengkonkurranse. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her

Vg1 i 3-årig kombinert løp elenergi med studiekompetanse ved Elvebakken videregående skole

Dette er et 3-årig løp med Vg1 elektrofag, Vg2 elenergi og Vg3 påbygging til spesiell studiekompetanse, som både gir grunnlag for å søke høyere utdanning eller læreplass etter endt løp.
I løpet av dine tre år i denne klassen vil du få en kombinasjon av teori og praksis som vil øke din forståelse av samfunnets behov for miljøvennlig energi. Dette gjør deg meget godt egnet til å arbeide med aktuelle problemstillinger og teknologiske utfordringer i energisektoren. I tillegg til generell studiekompetanse får du en fagsammensetning som tilfredsstiller opptakskravene til ingeniørstudier i Norge. Elvebakken videregående skole har tett samarbeid med relevante fagmiljøer for å dekke framtidens kompetansebehov. Du søker på tilbudet på vigo.no (ELELE1N-EL). Inntak til tilbudet skjer etter ordinær poengkonkurranse
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her 

Vg1 i 3-årig kombinert løp informasjonsteknologi (informatikk) med studiekompetanse ved Kuben videregående skole

Dette er et 3-årig løp med Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon, Vg2 informasjonsteknologi (informatikk) og Vg3 påbygging til spesiell studiekompetanse, som både gir grunnlag for å søke høyere utdanning eller læreplass etter endt løp.
Du vil få relevant kompetanse innen programmering, design og utvikling av IT-systemer, både praktisk og teoretisk fram mot høyere utdanning. Tilbudet følger ordinære læreplaner, men konkretiseringen av læreplanene skjer i tett samarbeid med relevante fagmiljøer, rettet mot et framtidig kompetansebehov.
Du søker på tilbudet på vigo.no (MIKM1N-IT). Inntak til tilbudet skjer etter ordinær poengkonkurranse. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her  

Vg1 i 3-årig kombinert løp informasjonsteknologi eller medieproduksjon med studiekompetanse ved Elvebakken videregående skole

Dette er et 3-årig løp med Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon, Vg2 informasjonsteknologi eller Vg2 medieproduksjon, og Vg3 påbygging til generell eller spesiell studiekompetanse, som både gir grunnlag for å søke høyere utdanning eller læreplass etter endt løp.
Dette er et framtidsrettet tilbud for deg som ønsker en praktisk, kreativ og teknologisk hverdag på videregående skole samtidig som du får generell studiekompetanse. Du tar felles programfag sammen med elevene som går det yrkesrettede Informasjonsteknologi og medieproduksjon, mens fellesfagene er organisert i egen gruppe. Du kan også velge realfag og fag fra studiespesialisering som kan gi spesiell studiekompetanse som kvalifiserer for videre studier innen for eksempel medisin eller ingeniørfag.
Du søker på tilbudet på vigo.no (MIKM1N---). Inntak til tilbudet skjer etter ordinær poengkonkurranse.. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her  

Vg1 i 3-årig kombinert løp automatisering (robotikk) med studiekompetanse ved Kuben videregående skole

Dette er et 3-årig løp med Vg1 elektrofag, Vg2 automatisering (robotikk) og Vg3 påbygging til spesiell studiekompetanse, som både gir grunnlag for å søke høyere utdanning eller læreplass etter endt løp.
Du vil få relevant kompetanse både praktisk og teoretisk fram mot teknisk høyere utdanning. Tilbudet følger ordinære læreplaner, men konkretiseringen av læreplanene skjer i tett samarbeid med relevante fagmiljøer, rettet mot et framtidig kompetansebehov.
Du søker på tilbudet på vigo.no (ELELE1N-AU). Inntak til tilbudet skjer etter ordinær poengkonkurranse. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her  

Vg2 yrkesfag etter Vg1 studiespesialisering

Hvis du har fullført Vg1 studiespesialisering kan du søke enkelte yrkesfaglige programområder på Vg2, ved enkelte videregående skoler:
Etterstad: Vg2 kokk- og servitørfag, Vg2 baker og konditor, Vg2 industriteknologi og Vg2 kjøretøy.
Du må ha tilbudet som førsteønske på søknaden for å bli vurdert for inntak. Du må også ha ungdomsrett. Du søker på vigo.no. Det er egen søkekode, men elevene går sammen med de andre elevene på det samme programområdet. Tilbudet er for elever som skal søke læreplass etter Vg2.
Inntak til tilbudene skjer etter ordinær poengkonkurranse blant søkere som fyller minstekravene (Bestått norsk, engelsk, samfunnsfag. Fullført matematikk, naturfag, geografi. Karakteren 1 eller bedre i fremmedspråk).
Les mer om Kryssløp og yrkesfaglig opphenting

3-årig studiespesialisering med forskerlinje ved Ullern videregående skole

Dette er et tilbud for elever med en spesiell interesse og talent for realfag. Ullern videregående ligger i Oslo Cancer Cluster innovasjonspark. Du får muligheten til å bli kjent med forskerlivet fra innsiden, gjennom praksis i parken og din egen mentor. Du får ha ditt eget forskningsprosjekt og lære realfag med utforskende og praktiske arbeidsmåter. Studiet gir spesiell studiekompetanse med full kvote realfagspoeng. Du søker på tilbudet på vigo.no (STUSP1--Q-). Inntak til tilbudet skjer etter ordinær poengkonkurranse. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her

Studiespesialisering med friluftsliv ved Ulsrud videregående skole

Som eneste skole i Oslo tilbyr Ulsrud videregående skole fra høsten 2023, studietilbudet Studiespesialisering med friluftsliv. Dette er et tilbud for elever som liker å være ute og er nysgjerrig på friluftsliv. Elevene vil møte en praktisk skolehverdag der mye av undervisningen vil foregå i naturen. Ulsrud videregående ligger rett ved Østmarka og har en ideell beliggenhet i forhold til naturen. Vi har lang erfaring med friluftsliv og i tillegg høy friluftskompetanse blant lærerne. Ved å velge Studiespesialisering med friluftsliv, vil friluftsliv være en stor del av din skolehverdag gjennom tre år. Du vil ha programfagene Friluftsliv 1 og 2 over 3 år. I tillegg vil mye av undervisningen i fellesfagene også flyttes ut i naturen, enten med små utflukter i Østmarka, eller på dags- og overnattingsturer som tverrfaglige prosjekter. Du søker tilbudet på vigo.no (STUSP1--2-). Inntak til tilbudet skjer etter ordinær poengkonkurranse. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her

Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering ved Bjørnholt videregående skole

«Hvis du drømmer om å studere i utlandet eller har studert i utlandet er studiespesialiserende med fokus på internasjonalisering et 1-årig studieløp som passer perfekt for deg. Her fordyper du deg i internasjonale temaer i fag samtidig som du får den perfekte forberedelsen for å studere på IB.  Fagene er de samme som på Vg1 studiespesialisering, men internasjonale kompetansemål har et spesielt fokus og blir gjennomgått i dybde. Alle elever har en læringspartner fra IB  (International Baccalaureate)for å styrke sammenhengen mellom utdanningsprogrammene. Etter Vg1 kan du velge å studere på Vg2 IB (Diploma Programme), Vg2 språk, samfunnsfag og økonomi eller Vg2 realfag. Du søker på tilbudet på vigo.no (STUSP1--N-). Inntak til tilbudet skjer etter ordinær poengkonkurranse. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside her

 

2-årig praksisbrev innen utdanningsprogrammene restaurant- og matfag og salg, service og reiseliv ved Etterstad videregående skole

Dette er et tilbud for ungdom som står i fare for å droppe ut eller har droppet ut av videregående opplæring og som har behov for en mer praktisk opplæring.
Les mer om tilbudet her

Påbygging til generell studiekompetanse

Les her

Utenlandstilbud i Osloskolen

Osloskolen tilbyr en rekke opplæringstilbud i utlandet.
Les mer her

 

International Baccalaureate (IB)

Diploma Programme (Vg2 + Vg3) and Middle Years Programme (Vg1)
IB Diploma Programme tilbys ved Bjørnholt og Blindern videregående skole. Middle Years Programmet tilbys ved Blindern videregående skole.
Les mer om tilbudet på skolenes hjemmesider. Se lenker nedenfor.

Slik søker du IB-tilbudene:
• Du må søke på IB på vigo.no innen søknadsfristen 1. mars 2023.
Dersom du ikke har gyldig fødsels- og personnummer, eller ikke har videregående opplæring fra Norge fra før, må du fylle ut søknaden på papirskjema i stedet for på vigo.no
Papirskjema fås ved henvendelse til skolen, eller til inntakskontoret:
Telefonnummer: 23 05 10 02
E-postadresse: postmottak@osloskolen.no
• Alle søkere må i tillegg fylle ut et eget skjema for IB, som må sendes direkte til skolen. Skjemaet finner du på Blindern og Bjørnholts hjemmesider.
• Bare de som har IB som førsteønske på søknaden ved søknadsfristen 1. mars, er aktuelle for inntak..

Melding om inntak og svar tilbud:
Alle søkere (også de som har fylt ut søknaden på papirskjema) får svar på søknaden på vigo.no ca. 10. juli.
Du må svare på tilbud om plass og/eller venteliste på vigo.no innen angitt svarfrist (ca. 8. dager).


International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and Middle
The International Baccalaureate (IB) is offered at Blindern Upper Secondary School and at Bjørnholt School. Middle Years Programme years 5 is offered at Blindern videregående skole. Read more about it on the schools` homepages. See links below.
 
How to apply the IB-programmes:
• You should send in an application to vigo.no by the deadline, March 1 2022. If you do not have a Norwegian identity number, or do not have records of previous secondary school education in Norway, you will need to fill out an application form in paper format.
The paper application form may be obtained either directly from the schools or from the Oslo County Office:
Tel. 23 05 10 02 
E-mail: postmottak@osloskolen.no
• All applicants must also fill out an IB application form that should be sent directly to the appropriate school. This application form may be downloaded from the school–s homepage:
Blindern: blindern.vgs.no
Bjørnholt: bjornholt.vgs.no


Notice
of Admission and Acceptance :
All applicants (including those who have filled out application forms in paper format) will receive an answer on vigo.no on approximately July 10th.