SpesialundervisningElever og lærekandidater som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Du kan få spesialundervisning

Dersom du har behov for spesialundervisning:

 • Prøve ut ordinær opplæring først
  Før det gjøres vedtak om en elev skal få spesialundervisning, skal skolen normalt vurdere og eventuelt prøve ut tiltak for at eleven skal få utbytte av den ordinære opplæringen. Dette gjelder ikke dersom det er helt åpenbart at eleven ikke vil ha utbytte av slike tiltak.
 • Sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan (IOP)
  For elever og lærekandidater som får spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, og det skal lages en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise hvilke mål som er satt for opplæringen, og hvordan målene kan nås.
 • Inntil to år ekstra
  Dersom det etter sakkyndig vurdering er behov for det, kan retten til videregående opplæring utvides med inntil to år.
 • Spesialundervisning og inntak
  Selv om du har behov for spesialundervisning, har du ikke nødvendigvis fortrinnsrett til inntak på et særskilt utdanningsprogram.

 Du kan lese mer om rett til spesialundervisning i kapittel 5 i opplæringsloven.

Informasjon fra OsloSøknad om inntak med fortrinnsrett

Les artikkel Tilrettelagt opplæring 

Spesialundervisning - melding om tilretteleggingsbehov

Elever som ikke har eller ikke kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, etter opplæringsloven § 5-1. 

Søkere med behov for spesialundervisning, men som ikke fyller vilkårene for inntak med fortrinnsrett, skal søke om ordinært inntak. Elever som har hatt spesialundervisning kan sende inn melding om tilretteleggingsbehov, overgangsskjema for elever med spesialundervisning, ved overgang fra grunnskole til videregående skole eller ved bytte av videregående skole. 

Søknad om skoleplass – søknadsfrist 1. mars 2022
Søkningen til videregående skoler for skoleåret 2022/2023 skal skje på nettstedet Vigo.no, som åpner for innsøkning første eller andre uke i januar 2022. Søknadsfristen er 1. mars 2022. Skriv ut kvitteringsbildet når du har registrert søknaden.

Ca. 11. juli må du logge deg inn på Vigo.no for å se resultatet av den ordinære søknadsbehandlingen og registrere ditt svar på eventuelt tilbud om plass eller venteliste. Du vil få en påminnelse om dette per SMS/e-post dersom du har oppgitt gyldig mobilnummer/e-postadresse i søknaden.
Les artikkelen Svar på tilbud om plass.

Melding om tilretteleggingsbehov i videregående skole  – frist 1. april 2022

Fristen for å sende inn melding om tilretteleggingsbehov er 1. april 2022. Slik sender du inn skjemaet: 

 • Hvis du går på en offentlig skole i Oslo, sender skolen du går på når du søker inn skjema om tilretteleggingsbehov i videregående skole med vedlegg (sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), vedtak om spesialundervisning  , individuell opplæringsplan (IOP), års/halvårsvurdering og eventuelt annen relevant dokumentasjon) via skolens intranett.
 • Hvis du går på en privatskole eller en skole i et annet fylke, sender skolen du går på inn skjema om tilretteleggingsbehov i videregående skole med nødvendige vedlegg som sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), vedtak om spesialundervisning, individuell opplæringsplan (IOP), års/halvårsvurdering og eventuelt annen relevant dokumentasjon. Søknaden sendes til Utdanningsadministrasjonen i to eksemplarer
 • Utdanningsadministrasjonen sender melding om tilretteleggingsbehov til den skolen du har plass på per andre ordinære inntaksrunde i august.
 • Hvis du kommer direkte fra grunnskolen, skal du ha ny sakkyndig vurdering når du begynner i videregående opplæring.
  Hvis du trenger spesialundervisning helt fra starten av videregående skole, skal rektor fatte et tidsbegrenset vedtak basert på sakkyndig vurdering fra grunnskolen.
 • Rektor på den videregående skolen du begynner på, fatter vedtak om spesialundervisning.


Spesialundervisning – dersom du går på skole i et annet fylke enn hjemfylket
Ditt hjemfylke fatter vedtak om spesialundervisning etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i vertsfylket (det fylket der skolen ligger).
NB! Hvis du har omfattende behov for spesialundervisning og rett til inntak med fortrinnsrett etter forskrift til opplæringsloven kapittel 6, må du søke videregående opplæring i ditt hjemfylke. Inntak med fortrinnsrett gjelder bare i søkerens hjemfylke.