Søknadsfrister og inntakskalenderOrdinær søknadsfrist

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.*

Søknadsfrist ved særskilte behov

1. februar er søknadsfrist*

 • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
 • for søkere som nylig har kommet til Norge
 • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor.

Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt hvis du har spørsmål om din søknad og søknadsfrister.

Slik søker du

 • Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID).
 • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut.

 

* Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag. 

Informasjon fra Oslo1. februar

1. mars

 • Søknadsfrist for ordinært inntak.
 • Søknadsfrist for søkere til lærefag.
 • NB! Etter dette tidspunktet vil det ikke være mulig å registrere eller endre søknader.

1. april

23. juni

 • Siste frist for ettersending av dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis, dokumentasjon på flytting, fagbrev/svennebrev).
  NB! Alle som ikke går på kommunale skoler i Oslo skoleåret 2022/2023 må selv sende inn vitnemål/kompetansebevis!
  NB! For skolegang som er fullført tidligere, må dokumentasjon sendes inn innen søknadsfristen 1. mars!
 • Frist for å sende inn adresseforandring.
 • Frist for innsending av dokumentasjon på endret karakter etter klage og etter ny eller utsatt prøve, og etter eventuell privatisteksamen. Den enkelte søker må sende inn dette selv.

Før sommerferien

 • Registrer forhåndssvar hvis du skal reise bort / ikke har tilgang til Internett i sommer. Forhåndssvar kan registreres med en gang du har registrert søknaden, og til og med 23. juni, på Vigo.no.

Ca. 10. juli

 • Første inntak er klart. 8 dagers svarfrist.
  NB! Du skal svare på melding om inntak på Vigo.no.

Ca. 14. august

 • Andre inntak er klart. Du svarer på melding om inntak etter andre inntak ved å møte opp første skoledag.

August

 • Dato for skolestart kommer her nå datoen er bestemt.
  Skolestart. Tidspunkt for skolestart finner du på skolens hjemmeside..
  NB! Hvis du ikke møter opp første skoledag mister du plassen din! Bare de som har fått skoleplass skal møte opp på skolen.

Har du spørsmål som du ikke finner svar på her på vilbli.no/oslo kan du henvende deg til inntakskontoret:
Telefon 23 05 10 02

Telefontid

Mandag, tirsdag, onsdagkl. 12.00–15.00
Torsdag kl. 12.00–15.00
Fredagkl. 12.00–14.00 )