Søknad

Informasjon fra OsloHvordan søker jeg om skoleplass?
Se artikkelen Hvordan søker du?

Hvordan søker jeg om fagopplæring i bedrift?
Se artikkelen Hvordan søker du læreplass?

Hvor kan jeg gå på skole?
Se artikkelen Hvor kan du gå på skole?

Hva er søknadsfristen?
Se artikkelen Søknadsfrister og inntakskalender?

Hvordan får jeg PIN-kode til MinID?
Se avsnittet "Logg deg inn på vigo.no med MinID" i artikkelen Hvordan søker du?

Må jeg sette opp tre alternative programområder når jeg søker Vg1?
Se artikkelen Hva kan du søke?

Hvordan finner jeg påbygging til generell studiekompetanse på søknadsskjemaet mitt på www.vigo.no ?
For å få opp påbygging til generell studiekompetanse som valg på søknadsskjemaet ditt må det Vg2-programområdet eller Vg3- programområdet du har gått tidligere stå som skolebakgrunn i venstre marg på søknadsskjemaet.

Hvordan får jeg kvittering på at jeg har søkt?
Se artikkelen Hvordan søker du?

Hvilke programfag tilbys ved de ulike skolene? (Gjelder studieforberedende utdanningsprogram)
Se artikkelen Programfagtilbud innenfor studieforberedende utdanningsprogram i Oslo

Er det mulig å endre søknaden etter at søknadsfristen har gått ut?
Se artikkelen Endring av søknaden

Er det mulig å søke etter søknadsfristens utløp 1. mars?
Dersom du er søker med ungdomsrett til videregående opplæring i Oslo kan du kontakte inntakskontoret i Oslo for å få nærmere informasjon om muligheten for å søke etter fristen.

Hva slags dokumentasjon må jeg sende inn?
Se artikkelen Innsending av dokumentasjon

Hva er fristen for innsending av dokumentasjon?
Se artikkelen Søknadsfrister og inntakskalender

Hva er åpningstidene til inntakskontoret?
Se nederst i artikkelen Søknadsfrister og inntakskalender