Serviceerklæring

Informasjon fra OsloServiceerklæring for inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oslo

Vårt ansvarsområde

Oslo kommune er ansvarlig for videregående opplæring i skole og bedrift og skal sørge for at de av kommunens innbyggere som har lovfestet rett til videregående opplæring i skole og bedrift får tilbud om det.

Både inntak av elever til videregående opplæring i skole og formidling av lærefagsøkere til bedrift utføres av Utdanningsadministrasjonens inntakskontor.

Inntak av voksne søkere til videregående opplæring i Oslo skjer hovedsakelig innenfor voksenopplæringssystemet. Voksne søkere skal derfor henvende seg til Oslo VO Servicesenter.

Hva vi tilbyr

Tjenestene som inntakskontoret tilbyr er:
- inntak til videregående opplæring ved kommunale videregående skoler i Oslo
- formidling av lærefagsøkere til bedrift
- informasjon og veiledning om søknadsprosedyrer, opplæringstilbudet og inntaksregler

Hvor finner du oss:

Utdanningsetaten, inntakskontoret
Grensesvingen 6,
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon: 23 05 10 02
Internett: www.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@osloskolen.no


Inntakskontorets telefontid  er:
Mandag - torsdag: kl. 12.00–15.00
Fredag: kl. 12.00–14.00


Utenom telefontid kan du finne informasjon på vilbli.no/oslo. Du kan eventuelt kontakte oss på e-post: postmottak@osloskolen.no
Du kan også henvende deg til rådgiver på skolen din. Hvis du ikke går på skole nå, skal du henvende deg til rådgiver på din siste skole.


Voksne søkere skal henvende seg til Oslo VO Servicesenter:
Oslo VO Servicesenter
Karoline Kristiansens vei 8
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon: 23 47 00 00
Faks:      23 47 00 99
Internett: www.oslovo.no
E-post:   postmottak@osloskolen.no


Du kan forvente av oss:

• Du møter medarbeidere som er faglig oppdaterte, gir riktig svar på dine spørsmål og behandler deg på en hyggelig måte
• Vi arbeider etter fastsatt tidsplan for inntaks- og formidlingsprosessen
• Din søknad behandles etter gjeldende regelverk
• Ungdom med lovfestet opplæringsrett får tilbud om skoleplass/læreplass
• Vi retter opp eventuelle feil ved søknadsbehandlingen som skyldes Utdanningsetaten i Oslo
• Du finner riktig og relevant informasjon på oslo.vilbli.no
• E-posthenvendelser til etatens postmottak behandles i løpet av tre virkedager

Vi forventer av deg: 

• at du setter deg godt inn i informasjon om søkning og inntaksregler på vilbli.no/oslo


For at vi skal behandle søknaden din korrekt er det viktig at du:
• er nøye med å fylle ut søknaden på www.vigo.no og overholder søknadsfristen
• er klar over at dine ønsker er bindende og ikke kan endres etter søknadsfristens utløp
• bare søker programområder du er kvalifisert for
• sender oss en skriftlig henvendelse om endring av søknaden dersom du ikke lenger er kvalifisert for programområde(r) du har søkt
• sender oss grunnskolevitnemål/kompetansebevis selv innen innsendingsfristen dersom du ikke er elev ved en kommunal grunnskole/videregående skole i Oslo i inneværende skoleår
• svarer på tilbud om skoleplass/ventelisteplass på www.vigo.no/ innen fristen
• som lærefagsøker er aktiv selv for å skaffe deg en læreplass
• som lærefagsøker er tilgjengelig på telefon eller e-post for kontakt fra bedriftene
• svarer på eventuelle henvendelser fra Utdanningsetaten underveis i inntaks- og formidlingsprosessen