Rett til videregående opplæringNår du har fylt 15 år og fullført grunnopplæringen, har du rett til tre års videregående opplæring. Dette kalles ungdomsrett og gjelder fra du har fullført grunnopplæringen og ut skoleåret som begynner når du fyller 24 år.

Dersom du vil søke videregående opplæring etter at du har fylt 24 år, er det voksenretten som gjelder.

Reglene for hvem som har rett til videregående opplæring finner du i opplæringsloven. Hovedreglene for inntak til videregående opplæring er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.
I tillegg fastsetter fylkeskommunene egne inntaksregler og regler for plassering på skoler. Disse kan variere fra fylke til fylke.

Som elev i videregående skole kan du ha rett til skoleskyss. Ordningen med skoleskyss varierer også fra fylke til fylke.

Informasjon fra OsloInntak til videregående skoler i Oslo foregår innenfor rammen av

  • Opplæringslova
  • Forskrift til Opplæringslova
  • Lokal inntaksforskrift vedtatt i Oslo bystyre

Det tas forbehold om eventuelle endringer av lokal inntaksforskrift i Oslo bystyre.


Se mer utfyllende informasjon under menypunktet Inntaksregler og poengberegning. Der finner du oversikt over nedre poenggrense på Vg1 for søkere med ungdomsrett skoleåret 2023/2024 og du kan lese mer om følgende temaer:
Inntaksregler og poengberegning

Lovfestet rett til videregående opplæring gjelder kun i eget fylke. Dette gjelder både opplæringsretten for ungdom, opplæringsretten for voksne og fullføringsrett for voksne. Søkere fra andre fylker har ikke opplæringsrett i Oslo . Unntatt fra dette er landslinjer og landsdekkende tilbud. Ved inntak til slike tilbud konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje.

Søkere fra Oslo er:

  • Søkere som er registrert i Oslo folkeregister per 1. mars 2023
  • Ungdom med opplæringsrett / umyndige søkere som flytter med eller til foresatte i Oslo etter 1. mars 2023. Se for øvrig punktet Flytting.