Regler for inntak til Vg1 musikk, dans og drama

Informasjon fra Oslo 

Fordypning i dans

Ved Edvard Munch videregående skole gis det to ulike tilbud med fordypning i dans på Vg1 musikk, dans og drama::

 1. Dans med streetdance-profil (tilbud for elever fra Oslo)
  Programområdekode MDMDD1--4-
  Vg1 vil gi innføring i hip hop og andre streetdance-stiler i tillegg til jazzdans, moderne-/samtidsdans, klassisk ballett og kreativ dans. Elevene vil også få opplæring i drama og kor/stemmebruk. Hvert år deltar alle skolens danseelever i en stor danseforestilling på en profesjonell scene i Oslo. Skolen samarbeider tett med eksterne aktører innenfor det profesjonelle dansemiljøet for å gi elevene et bedre innblikk i hva det er å arbeide profesjonelt med dans.  Det forutsettes at søkere har gode fysiske forutsetninger, koordinasjon, musikalitet og  interesse for dans. Det er fordel om du har danset en del tidligere for å få fullt utbytte av undervisningen og tåle treningsmengden. På Vg2 og Vg3 gis det fordypning i streetdance og de øvrige danseteknikkene, i tillegg til at det gis undervisning i dansekomposisjon og koreografi, grunntrening og dansehistorie.

  Ferdighetsprøve: Søkerens ferdigheter i hip hop og enkle dansekombinasjoner i jazz og moderne vil bli testet. Søkerne danser i grupper, og dansen ledes av en pedagog som viser alle øvelsene som skal gjøres. Etter den praktiske prøven er det et kort intervju med hver søker. Søkerne rangeres på grunnlag av ferdighetsprøve i tillegg til karakterer fra grunnskolen. Halvparten av søkerne tas inn på bakgrunn av en kombinasjon av resultatet på ferdighetsprøven og karakterer fra grunnskolen, mens den resterende halvparten tas inn på grunnlag av karakterer fra grunnskolen alene.

 2. Ballett (landsdekkende tilbud, dans på høyt nivå)
  Programområdekode MDMDD1M-5-
  Dette programområdet er for ungdom som har omfattende erfaring med scenisk dans. Tilbudet omfatter fordypning i danseformene klassisk ballett, moderne-/samtidsdans og jazzdans. Elevene får også opplæring i drama og kor/stemmebruk på Vg1, og dansekomposisjon, koreografi, grunntrening og dansehistorie på Vg2 og Vg3. I perioder kan elevene få innføring i andre dansestiler som streetdance, klassisk og musikal.  Skolen vil samarbeide aktivt med gjestepedagoger og gjestekoreografer fra det profesjonelle dansemiljøet slik at elevene skal få et godt innblikk i hva det er å arbeide profesjonelt med dans.  Hvert år deltar alle skolens danseelever i en stor danseforestilling på en profesjonell scene i Oslo. Søkerne til dette tilbudet må ha solid treningsgrunnlag og god danseteknikk for å få utbytte av undervisningen og for å unngå skader på grunn av stor treningsmengde.

  Ferdighetsprøve: Søkernes ferdigheter i klassisk ballett, moderne-/samtidsdans og jazzdans testes. Søkerne danser i grupper, og dansen ledes av en pedagog som viser alle øvelsene som skal gjøres. Etter den praktiske prøven er det et kort intervju med hver søker. 50 % av elevene tas inn på grunnlag av ferdighetsprøve og 50 % på grunnlag av karakterer fra grunnskolen.
Søkere til både Vg1 musikk, dans og drama med fordypning ballett og Vg1 musikk, dans og drama med fordypning dans
Søkere fra Oslo som primært søker Vg1 musikk, dans og drama med fordypning ballett og setter opp Vg1 musikk, dans og drama med fordypning dans ved Edvard Munch som andre programområdeønske på søknaden sin, blir automatisk innkalt til begge ferdighetsprøver, og deltar i inntaket til begge tilbud.

Fordypning i drama

Vg1 i musikk, dans og drama ved Hartvig Nissens skole er for elever som ønsker fordypning i drama.

Ferdighetsprøve:
Søkerne rangeres på grunnlag av ferdighetsprøve i tillegg til karakterer fra grunnskolen. Halvparten av søkerne tas inn på bakgrunn av en kombinasjon av resultatet på ferdighetsprøven og karakterer fra grunnskolen, mens den resterende halvparten tas inn på grunnlag av karakterer fra grunnskolen alene.

Fordypning i musikk

Vg1 musikk, dans og drama ved Foss videregående skole og Edvard Munch videregående skole er for elever som ønsker fordypning i musikk.

Ferdighetsprøve: Søkerne rangeres på grunnlag av ferdighetsprøve i tillegg til karakterer fra grunnskolen. Halvparten av søkerne tas inn på bakgrunn av en kombinasjon av resultatet på ferdighetsprøven og karakterer fra grunnskolen, mens den resterende halvparten tas inn på grunnlag av karakterer fra grunnskolen alene. 

Opprykk fra venteliste

Til Vg1 musikk, dans og drama med fordypning musikk er det mulig å rykke opp på høyere skoleønske i andre inntaksrunde og etter skolestart. Inntaket avsluttes to uker etter skolestart.

Husk å sette ønsket fordypning som førsteønske!

Utdanningsprogrammet musikk, dans og drama er et tilbud til ungdom som ønsker å arbeide med de estetiske fagene musikk, dans og drama i tillegg til allmenne fag, og søkerne må velge den skolen som tilbyr ønsket fordypning som første ønske. Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse.

Hver enkelt skole kaller inn de søkerne som har skolen som førsteønske til ferdighetsprøve. Det er ikke mulig å komme på ferdighetsprøve på flere skoler. Resultatet på ferdighetsprøven kan ikke påklages. Søkerne kan ikke kreve begrunnelse for resultatet på ferdighetsprøven. Ferdighetsprøvene avholdes april/mai 2023.

Om ventelisteplasseringen

Inntaket til Vg1 musikk, dans og drama er både basert på karakterer og ferdighet. Ventelisteplasseringen som vises på www.vigo.no etter begge inntaksrunder er derfor ikke reell. Inntakskontoret fører oversikt over ventelistene både basert på karakterer og ferdighet.