Registrer søknaden din på vigo.novigo.no

vigo.no er nettstedet for deg som søker videregående skole og formidling til læreplass i bedrift. Mange private videregående skoler har søking direkte til skolen.

Har du spørsmål knyttet til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.

Elektronisk ID

Når du skal bruke offentlige tjenester på Internett, er sikker identifisering nødvendig. Elektronisk ID gjør kommunikasjonen trygg mellom deg og det offentlige, for eksempel når du skal søke skoleplass. Derfor må du bruke elektronisk ID for å logge inn på vigo.no. Du kan velge mellom fire elektroniske ID-er: MinID, BankID, Buypass og Commfides. På eid.difi.no får du hjelp og brukerstøtte til alle de fire elektroniske ID-ene. Her på vilbli.no finner du bare informasjon om MinID. 

Logg inn på vigo.no med MinID

Når du skal bruke MinID første gang, må du identifisere deg med PIN-kode: 

 • Du får brev med PIN-koder til MinID i posten ved årsskiftet (dersom du ikke har brukt MinID tidligere).
 • Hvis du ikke har fått PIN-kodebrevet kan du bestille det på skatteetaten.no/pin.
Første gang du bruker MinID
 • Gå til vigo.no
 • Logg inn med MinID. Du trenger 
  • fødselsnummer (11 siffer)
  • PIN-koder fra kodebrev
 • Registrer deg som bruker med
  • selvvalgt passord
  • mobilnummer*
  • avkryssing for kode på SMS
  • e-postadresse
Neste gang du bruker MinID
 • Gå til vigo.no
 • Logg inn med MinID. Du trenger
  • fødselsnummer
  • selvvalgt passord 
  • kode på SMS*

Tips
Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID med fødselsnummer, selvvalgt passord og kode på SMS!
 

Registrer søknaden din på vigo.no

 • Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no.
 • Registrer søknaden din. Du finner informasjon på søkesiden.
 • Les instruksjonene nøye.
 • Se også Hva kan du søke?.
 • Trenger du hjelp med søknaden? Kontakt rådgiver på skolen din.
 • Husk å skrive ut kvittering av søknaden før du logger ut.
 • Har du avsluttet grunnskolen i utlandet, må du kontakte fylket du skal flytte tilbake til før du kan søke videregående opplæring på vigo.no.

Endre opplysninger om deg på vigo.no

 • Før søknadsfristen kan du endre søknaden din når du vil på vigo.no.
 • Får du nytt mobilnummer eller ny e-postadresse må du
  • endre opplysningene på vigo.no (før 1. juli i de fleste fylker)
   – husk at du også må oppdatere mobilnummer og e-postadresse i MinID.
  • melde fra til inntakskontoret (etter 1. juli i de fleste fylker).
  Tenk om en annen får inntaksmeldingen din!

Vedlegg til søknaden

 • Merk alle vedlegg med fødselsnummer.
 • Pass på at du har riktig antall eksemplarer av hvert vedlegg.
 • Send alle vedlegg til søknaden din per post til inntakskontoret i hjemfylket ditt innen søknadsfristens utløp.

Hvor du får tak i vedleggskjemaene, finner du i informasjonen fra fylket ditt.

Hjelp til MinID

Viktig!
 

Har du glemt passordet?

 • Gå til vigo.no 
 • Logg inn med MinID
 • Velg «glemt passord» og skriv inn fødselsnummeret ditt
 • Du vil nå motta to koder: én på SMS og én på e-post
 • Har du ikke mobiltelefonen eller e-posten din tilgjengelig, må du bruke PIN-kode fra kodebrevet

Har du ikke PIN-kodebrev?

 • Bestill PIN-kodebrev på skatteetaten.no/pin.
 • PIN-kodene kan bare sendes til din folkeregistrerte adresse.

* Har du ikke mobiltelefon?

 • Uten mobiltelefon må du bruke PIN-koder fra kodebrevet hver gang du skal logge inn på vigo.no med MinID.
 • Du trenger også fødselsnummeret ditt og det selvvalgte passordet ditt til MinID.

Trenger du mer hjelp?

Kontakt brukerstøtten for MinID og elektronisk ID på

eid.difi.no finner du hjelpefilmer og svar på vanlige spørsmål.

Søknad på papir

I noen fylker kan du sende papirsøknad. Rådgiver på skolen din og inntakskontoret kan fortelle deg om dette gjelder i hjemfylket ditt.

Informasjon fra OsloSøknad og søknadsfrist

Søkerne er selv ansvarlig for at:

Søkere som kun ønsker opplæring i noen få fag søker om plass ved å ta direkte kontakt med den enkelte skole. Se avsnitt "Søknad som deltidselev" lengre ned på siden.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for inntak med fortrinnsrett og for individuelt inntak for minoritetsspråklige 16-19-åringer med kort botid i Norge får du på skolen din eller ved henvendelse til inntakskontoret.
Eventuelle vedlegg til søknaden må sendes på papir til inntakskontoret i Utdanningsetaten. Dersom du er elev på en kommunal grunnskole eller videregående skole, skal vedlegg sendes gjennom skolen. Alle vedlegg må merkes med fødsels- og personnummer og navn.

Papirsøknad

Dersom du ikke har fått tildelt personnummer fra folkeregisteret, må du fylle ut søknaden på papirskjema. Dette får du ved henvendelse til inntakskontoret i Utdanningsetaten.

Skolegang i andre fylker

Les mer under Skolegang i andre fylker.

Søknad som deltidselev

Dersom du tidligere har fullført og bestått hele eller deler av videregående opplæring, og derfor kun ønsker inntak som deltidselev i ett eller noen få fag, skal du henvende deg direkte til den skolen du ønsker å gå på. Du skal i så fall ikke fylle ut søknad på http://www.vigo.no/.
Deltidselever prioriteres etter fulltidselever.