Rådgivere og veiledereAlle videregående skoler har en sosialpedagogisk rådgivningstjeneste og en utdannings- og yrkesrådgivningstjeneste som samarbeider med fylkeskommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og oppfølgingstjeneste (OT). Rådgiverne i skolen og de ansatte i PPT og OT har taushetsplikt når det gjelder opplysninger av privat og personlig karakter.

Lærlinger og lærekandidater kan kontakte PPT eller OT, eventuelt via fagopplæringskontoret, for å få rådgivning og veiledning.

Rådgivere og veiledere

Informasjon fra Oslo

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.