Programfagtilbud innenfor studieforberedende utdanningsprogram i Oslo

Informasjon fra OsloProgramfagtilbudet innenfor studieforberedende utdanningsprogram ved de kommunale videregående skolene i Oslo skoleåret 202-2025, se oversikt på den enkelte skoles nettside. 

Legg merke til følgende:

  • Hvilke programfag du kan velge avhenger av skolens tilbud og sammensetningen av timeplanen på den enkelte skole
  • Det tas forbehold om tilstrekkelig elevgrunnlag for igangsetting av tilbudene
  • Kunnskapsløftet gir anledning til å velge enkelte programfag fra andre programområder. Se nærmere beskrivelse av fag- og timefordelingen
    for de ulike programområdene

Bydekkende ettermiddagsundervisning i små språkfag for elever i videregående skoler i Oslo

Utdanningsetaten tilbyr ettermiddagsundervisning i små språkfag for elever på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, ved kommunale videregående skoler i Oslo, samme hvilken skole de går på. Tilbudet består av ettermiddagsundervisning to dager i uka i kinesisk (mandarin), italiensk, japansk, russisk, latin og tegnspråk, som fremmedspråk nivå I eller II. Undervisningen foregår etter vanlig skoletid.

Alle elever på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram får tilbud om disse språkfagene når de mottar fagvalgskjema om sommeren fra den videregående skolen de har fått plass på. Der gis det også informasjon om dager og tidspunkt. Påmelding skjer til elevenes egen videregående skole, som formidler påmeldingen til arrangørskolen.
Tilbudet finnes på følgende skoler:

  • Elvebakken videregående skole - mandarin
  • Foss videregående skole - italiensk
  • Nydalen videregående skole - tegnspråk
  • Oslo handelsgymnasium - japansk
  • Oslo katedralskole - latin, russisk
Det tas forbehold om tilstrekkelig elevgrunnlag.