Privatistkontoret i Oslo

Eksamenskontor

Kontaktinformasjon

E post postmottak@ude.oslo.kommune.no
Nettsted oslo.kommune.no/skole-og-utdanning
Navn Privatistkontoret i Oslo
Besøksadresse Grensesvingen 6, 0663 Oslo
Postadresse Postboks 6172 Etterstad
0602 Oslo
Telefon 23 05 10 12
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål