Prioritering av søkergrupper

Informasjon fra OsloFire søkergrupper - ungdom først

Prioriteringen av søkergruppene er som følger:

 1. Ungdom med lovfestet rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1.
  De fleste av plassene i videregående skoler i Oslo er forbeholdt disse søkerne.
 2. Voksne med lovfestet rett til videregående opplæring etter opplæringslovens § 4 A-3 første ledd.
  Det settes av et meget begrenset antall plasser til voksne med rett. Det er egne ventelister for voksne med rett.
  Voksne med rett til å fullføre videregående opplæring etter opplæringslovens § 4 A-3 andre ledd.
  Det settes av et meget begrenset antall plasser til voksne med fullføringsrett.
 3. Søkere uten lovfestet rett til videregående opplæring
  Det settes av et meget begrenset antall plasser til søkere uten rett.

Ved inntak til ordinære tilbud (det vil si programområder som ikke er spesielt lagt til rette for voksne eller andre søkergrupper) prioriteres ungdom med opplæringsrett foran andre søkergrupper
Så å si alle plassene ved ordinære videregående skoler er forbeholdt ungdom med lovfestet opplæringsrett. Kun til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse tas det inn søkere uten ungdomsrett i et stort omfang. Ved inntak til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse prioriteres søkere med ungdomsrett foran søkere med påbyggingsrett/voksenrett/fullføringsrett, som igjen prioriteres foran søkere uten opplæringsrett.
For informasjon om voksenopplæring i Oslo, se www.oslovo.no