Organisering av opplæringen

Fylkeskommunen er pliktig til å sørge for videregående opplæring for voksne, men kan også samarbeide med studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner o.l. om å gi tilbud til voksne søkere. Opplæring for voksne kan tilbys på hel- eller deltid, som dag- eller kveldsundervisning, som komprimerte tilbud, som fjernundervisning og som nettundervisning. Opplæringstilbud for voksne skal være tilpasset den voksnes egen arbeids- og livssituasjon.

Informasjon fra Oslo

Informasjon fra Oslo vil foreligge i løpet av høsten

Oslo har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

  • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Oslo.
  • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Organisering av opplæringen (skoleåret 2023-2024)