Opplæringskontoret for Statlige Virksomheter

Opplæringskontor

Kontaktinformasjon

E post okstat@dfo.no
Navn Opplæringskontoret for Statlige Virksomheter
Besøksadresse Økern Portal, Lørenfaret 1c, 0585 Oslo
Postadresse Lørenfaret 1c
0585 Oslo
Telefon 40 00 79 97

Opplæringstilbud

1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Elektro og datateknologi
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv

Medlemsbedrifter

Bygg- og anleggsteknikk

Byggdrifterfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Statsbygg Oslo Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo 81 55 50 45 postmottak@statsbygg.no

Elektro og datateknologi

Dataelektronikerfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Digitaliseringsdirektoratet Oslo Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo 22 45 10 00 postmottak@digdir.no
Jernbanedirektoratet Oslo Postboks 16, 0101 Oslo 91 13 59 41 bente.tangen@jernbanedirektoratet.no
Nav Hjelpemiddelsentral Oslo Oslo Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo 40 70 28 03 nav.hot.oslo@nav.no

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Innholdsproduksjonsfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo Oslo Postboks 6768 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 22 99 70 00 info@aho.no
Digitaliseringsdirektoratet Oslo Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo 22 45 10 00 postmottak@digdir.no
Helsedirektoratet Oslo Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 24 16 30 00 postmottak@helsedir.no
Kunsthøgskolen i Oslo Oslo Postboks 6853 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 22 99 55 00 post@khio.no
Miljødirektoratet Oslo Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim 73 58 05 00 post@miljodir.no
Norges Forskningsråd Oslo Postboks 564, 1327 Lysaker 22 03 70 00 post@forskningsradet.no
Norsk Filminstitutt Oslo Postboks 482 Sentrum, 0105 Oslo 22 47 45 00 post@nfi.no
Patentstyret Oslo Postboks 4863 Nydalen, 0422 Oslo 22 38 73 00 mail@patentstyret.no
Språkrådet Oslo Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo 22 54 19 50 post@sprakradet.no
IT-driftsfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Arbeids- og Velferdsdirektoratet - Avd Økernveien Oslo Postboks 5 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 21 07 00 00 direktoratet@nav.no
Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo Oslo Postboks 6768 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 22 99 70 00 info@aho.no
Borgarting Lagmannsrett Oslo Postboks 2107 Vika, , 0125 Oslo 99 23 62 07 cindy.jensen@domstol.no
Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse Avd Kn Oslo Oslo Postboks 1093, 5809 Bergen 23 38 13 00 post@hkdir.no
Folkehelseinstituttet Oslo Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo 21 07 70 00 folkehelseinstituttet@fhi.no
Høyesterett Oslo Postboks 8016 Dep, , 0030 Oslo 22 03 59 73 rhk@hoyesterett.no
Kulturtanken - Den Kulturelle Skolesekken Norge Oslo Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo 22 02 59 00 post@kulturanken.no
Kunsthøgskolen i Oslo Oslo Postboks 6853 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 22 99 55 00 post@khio.no
Miljødirektoratet Oslo Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim 73 58 05 00 post@miljodir.no
Norges Forskningsråd Oslo Postboks 564, 1327 Lysaker 22 03 70 00 post@forskningsradet.no
Norges Idrettshøgskole Oslo Postboks 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo 23 26 20 00 postmottak@nih.no
Norges Musikkhøgskole Oslo Postboks 5190 Majorstua, 0302 Oslo 23 36 70 00 post@nmh.no
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Oslo Postboks 8159 Dep., 0033 Oslo 22 99 40 00 post@nupi.no
Oslo Tingrett Oslo Postboks 2106 Vika, 0125 Oslo 22 03 52 00 oslo.tingrett@domstol.no
Oslomet - Storbyuniversitetet Oslo Postboks 4 St.olavs Plass, Avdeling for Hr, 0130 Oslo 67 23 50 00 postmottak@oslomet.no
Riksrevisjonen Oslo Postboks 8130 Dep., 0032 Oslo 22 24 10 00 postmottak@riksrevisjonen.no
Statens Pensjonskasse Forvaltningsbedrift Oslo Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo 22 24 15 00 postmottak@spk.no
Statens Sivilrettsforvaltning Oslo Postboks 8027 Dep, 0030 Oslo 22 99 13 25 post@sivilrett.no
Statens Vegvesen Vegdirektoratet Oslo Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo 24 05 85 78 john.qvale@vegvesen.no
Statped Oslo Statped Postmottak, Postboks 113, 3081 Holmestrand 23 30 12 00 post@statped.no
Statsbygg Oslo Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo 81 55 50 45 postmottak@statsbygg.no
Utdanningsdirektoratet Oslo Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo 23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no
Utenriksdepartementet Oslo Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo 22 24 90 90 post@mfa.no
Økokrim Oslo Postboks 2096 Vika, 0125 Oslo 23 29 10 00 post.okokrim@politiet.no
IT-utviklerfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Forbrukerrådet Oslo Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo 23 40 05 00 post@forbrukerradet.no
Riksantikvaren Oslo Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo 22 94 04 00 postmottak@ra.no
Statens Lånekasse for Utdanning Oslo Postboks 191 Økern, 0510 Oslo 22 72 67 13 postmottak@lanekassen.no
Statens Pensjonskasse Forvaltningsbedrift Oslo Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo 22 24 15 00 postmottak@spk.no
Utdanningsdirektoratet Oslo Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo 23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no
Mediedesignfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Oslomet - Storbyuniversitetet Oslo Postboks 4 St.olavs Plass, Avdeling for Hr, 0130 Oslo 67 23 50 00 postmottak@oslomet.no
Patentstyret Oslo Postboks 4863 Nydalen, 0422 Oslo 22 38 73 00 mail@patentstyret.no
Utdanningsdirektoratet Oslo Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo 23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no
Medieteknikkfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Kunsthøgskolen i Oslo Oslo Postboks 6853 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 22 99 55 00 post@khio.no
Riksarkivet/ Arkivverket (it-Avdeling) Oslo Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo 22 02 26 00 post@arkivverket.no

Salg, service og reiseliv

Service- og administrasjonsfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Arbeids- og Inkluderingsdepartementet Oslo Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo 22 24 90 90 postmottak@aid.dep.no
Arbeids- og Velferdsdirektoratet - Avd Økernveien Oslo Postboks 5 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 21 07 00 00 direktoratet@nav.no
Barne- og Familiedepartementet Oslo Postboks 8036 Dep., 0030 Oslo 22 24 90 90 postmottak@bld.dep.no
Digitaliseringsdirektoratet Oslo Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo 22 45 10 00 postmottak@digdir.no
Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring Oslo Postboks 7154 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 40 00 79 97 post@dfo.no
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap Oslo Postboks 2014, 3103 Tønsberg 33 41 25 00 postmottak@dsb.no
Finansdepartementet Oslo Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo 22 24 90 90 postmottak@fin.dep.no
Forbrukerrådet Oslo Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo 23 40 05 00 post@forbrukerradet.no
Forsvarsbygg Oslo Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 46 87 04 00 post@forsvarsbygg.no
Helse- og Omsorgsdepartementet Oslo Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 22 24 90 90 postmottak@hod.dep.no
Helsedirektoratet Oslo Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 24 16 30 00 postmottak@helsedir.no
Husleietvistutvalget Avd Oslo Oslo Postboks 5118 Majorstuen, 0302 Oslo 22 59 31 50 oslo@htu.no
Jernbanedirektoratet Oslo Postboks 16, 0101 Oslo 91 13 59 41 bente.tangen@jernbanedirektoratet.no
Justis- og Beredskapsdepartementet Oslo Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo 22 24 90 90 postmottak@jd.dep.no
Klima- og Miljødepartementet Oslo Postboks 8013 Dep., 0030 Oslo 22 24 90 90 postmottak@md.dep.no
Kommunal- og Moderniseringdepartementet Oslo Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 22 24 90 90 postmottak@kmd.dep.no
Konfliktrådene Sekretariatet Oslo Postboks 8028 Dep., 0030 Oslo 22 77 70 01 post@konfliktraadet.no
Kripos Oslo Postboks 8163 Dep, 0034 Oslo 23 20 80 00 kripos@politiet.no
Kulturdepartementet Oslo Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo 22 24 90 90 postmottak@kud.dep.no
Kulturtanken - Den Kulturelle Skolesekken Norge Oslo Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo 22 02 59 00 post@kulturanken.no
Kunnskapsdepartementet Oslo Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo 22 49 90 90 postmottak@kd.dep.no
Landbruksdirektoratet Oslo Postboks 8140 Dep., 0033 Oslo 24 13 10 00 postmottak@landbruksdirektoratet.no
Mattilsynet Avd Oslo Oslo Postboks 383 Felles Postmottak, 2381 Brumunddal 22 40 00 00 postmottak@mattilsynet.no
Nasjonalt Id-Senter Oslo Postboks 2091 Vika, 0125 Oslo 22 69 90 22 postmottak@nidsenter.no
Norges Forskningsråd Oslo Postboks 564, 1327 Lysaker 22 03 70 00 post@forskningsradet.no
Norsk Kulturråd Oslo Postboks 4808 Nydalen, 0422 Oslo 21 04 58 00 post@kulturrad.no
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Oslo Postboks 8159 Dep., 0033 Oslo 22 99 40 00 post@nupi.no
Nærings- og Fiskeridepartementet Oslo Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo 22 24 90 90 postmottak@nfd.dep.no
Olje- og Energidepartementet Oslo Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo 22 24 90 90 postmottak@oed.dep.no
Oslomet - Storbyuniversitetet Oslo Postboks 4 St.olavs Plass, Avdeling for Hr, 0130 Oslo 67 23 50 00 postmottak@oslomet.no
Politidirektoratet Oslo Postboks 2090 Vika, 0031 Oslo 23 36 41 00 politidirektoratet@politiet.no
Politiets Fellestjenester Oslo Postboks 2092 Vika, 0125 Oslo 97 12 18 36 harald.huse@politiet.no
Riksadvokaten Oslo Postboks 2102 Vika, 0125 Oslo 22 47 78 50 postmaster@riksadvokaten.no
Riksantikvaren Oslo Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo 22 94 04 00 postmottak@ra.no
Samferdselsdepartementet Oslo Postboks 8010 Dep., 0030 Oslo 22 24 90 90 postmottak@sd.dep.no
Skatteetaten Oslo Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo 22 07 70 00 skattedirektoratet@skatteetaten.no
Statens Jernbanetilsyn Oslo Postboks 7113 St Olavs Plass, 0130 Oslo 22 99 59 00 post@sjt.no
Statens Lånekasse for Utdanning Oslo Postboks 191 Økern, 0510 Oslo 22 72 67 13 postmottak@lanekassen.no
Statens Vegvesen Vegdirektoratet Oslo Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo 24 05 85 78 john.qvale@vegvesen.no
Statped Oslo Statped Postmottak, Postboks 113, 3081 Holmestrand 23 30 12 00 post@statped.no
Statsministerens Kontor Oslo Postboks 8001 Dep, 0030 Oslo 22 24 90 90 postmottak@smk.dep.no
Utdanningsdirektoratet Oslo Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo 23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no
Sikkerhetsfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon Oslo Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo 22 24 90 90 postmottak@dss.dep.no