Opplæring for synshemmedeEr du sterkt svaksynt eller blind, har du rett til nødvendig opplæring i

  • punktskrift
  • bruk av tekniske hjelpemidler som du har behov for (bl.a. IKT)
  • å ta deg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet (mobilitet)

Du kan få inntil 456 timer i tillegg til den ordinære fag- og timefordelingen i det opplæringsløpet du følger. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, må det foreligge en sakkyndig vurdering, men opplæringen er ikke definert som spesialundervisning. Dersom du etter sakkyndig vurdering har behov for det, har du rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra.

Det er ikke utarbeidet sentrale læreplaner for disse emneområdene. Skolen må derfor lage et individuelt opplegg for deg. Du finner nærmere informasjon på statped.no/syn/

Informasjon fra Oslo

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.