Oppfølgingstjenesten Kuben videregående skole

Oppfølgingstjeneste

Kontaktinformasjon

E post kuben@ude.oslo.kommune.no
Nettsted kuben.vgs.no
Navn Oppfølgingstjenesten Kuben videregående skole
Tilhører Oppfølgingstjenesten i Oslo Sentralt
Besøksadresse Kabelgata 10-12, 0580 Oslo
Postadresse Postboks 6561 Etterstad
0606 Oslo
Telefon 09874
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål