Oppfølgingstjenesten Foss videregående skole

Oppfølgingstjeneste

Kontaktinformasjon

E post fossvgs@ude.oslo.kommune.no
Nettsted www.foss.vgs.no
Navn Oppfølgingstjenesten Foss videregående skole
Tilhører Oppfølgingstjenesten i Oslo Sentralt
Besøksadresse Steenstrups gate 20, 0554 Oslo
Postadresse Steenstrups gate 20
0554 Oslo
Telefon 23 22 67 70
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål