Oppfølgingstjenesten Elvebakken videregående skole

Oppfølgingstjeneste

Kontaktinformasjon

E post evs@elvebakken.vgs.no
Nettsted www.elvebakken.vgs.no
Navn Oppfølgingstjenesten Elvebakken videregående skole
Tilhører Oppfølgingstjenesten i Oslo Sentralt
Besøksadresse Vestre Elvebakke 2, 0182 Oslo
Postadresse Vestre Elvebakke 2
0182 Oslo
Telefon 23 46 73 00
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål