Norsk Restaurantskole

Videregående skole

Kontaktinformasjon

E-post post@norskrestaurantskole.no
Nettsted norskrestaurantskole.no
Navn Norsk Restaurantskole
Besøksadresse Schweigaards gate 34, bygg E, 1. etg., Oslo
Postadresse Schweigaards gate 34, bygg E, 1. etg.
0191 Oslo
Telefon 99 01 67 57
Organisasjonsform Friskoler
Elever 30
Målform Bokmål
Skolepenger Ja
Bolig Anker studentboliger.

Andre opplysninger

Ny skole åpner høsten 2017.

Skolen tar inn søkere fra hele landet. Du søker direkte til skolen, se søknadsskjema på skolens nettsted.   

Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.