Melding om inntak og svarregistrering

Informasjon fra OsloNår er første inntak klart?
Se artikkelen Søknadsfrister og inntakskalender.

Når er andre inntak klart?
Se artikkelen Søknadsfrister og inntakskalender.

Hvordan får jeg melding om inntak?
Se artikkelen Hvordan svarer du?

Hva er svarfristen?
Se artikkelen Søknadsfrister og inntakskalender.

Hvordan svarer jeg på melding om inntak?
Se artikkelen Hvordan svarer du?

Er det mulig å endre telefonnummer og/eller e-postadresse etter søknadsfristens utløp?
Ja, du kan logge deg på www.vigo.no med MinID og klikke på "Endre faste opplysninger/forhåndssvar".

Jeg har mistet PIN-kode/passord til MinID. Hvordan får jeg tak i det på nytt så jeg kan svare?
Se avsnittet "Har du glemt passordet?" i artikkelen Hvordan svarer du?

Hva skjer hvis jeg ikke svarer på melding om inntak?
Se artikkelen Tap av skoleplass.

Hva skjer hvis jeg ikke møter opp første skoledag?
Se avsnittet "Frammøte første skoledag" i artikkelen Tap av skoleplass.

Er det mulig å registrere forhåndssvar?
Se avsnittet "Forhåndssvar" i artikkelen Hvordan svarer du?

Jeg har fått tilbud om plass på en skole jeg ikke har søkt. Kan det være riktig?
Se artikkelen Plass på en skole du ikke har søkt.

Jeg har fått tilbud om plass på et programområde jeg ikke har søkt. Kan det være riktig?
Se artikkelen Plass på et programområde på Vg2 og Vg3 du ikke har søkt.