Malermestrenes Opplæringskontor Oslo

Opplæringskontor

Kontaktinformasjon

E post oppl@moko.no
Nettsted www.malermestreneioslo.no
Navn Malermestrenes Opplæringskontor Oslo
Besøksadresse Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
Postadresse Postboks 5492 Majorstuen
0305 Oslo
Telefon 22 65 68 68

Opplæringstilbud

1. år
2. år
3. år
4. år

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk

Medlemsbedrifter

Bygg- og anleggsteknikk

Maler- og overflateteknikkfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Academica Malerentreprenøren as Oslo Lørenvangen 23, 0585 Oslo 23 06 78 90 post@acadimica-as.no
Alliero as Oslo Postboks 4681 Nydalen, 0405 Oslo 23 26 54 00 post@alliero.no
Andersson & Kjærnsmo as Oslo Nedre Rommen 5, 0988 Oslo 22 10 86 10 henrik.syvertsen@akgulv.no
Artea Malermester as Oslo Strømsveien 266, 0668 Oslo 22 30 58 08 post@artea.no
As Rehabil Oslo Postboks 46 Kalbakken, 0901 Oslo 22 82 10 30 isabelle.wilt@rehabil.no
Ask Overflateteknikk as Oslo Oscars Gate 1c, 0352 Oslo 92 42 55 01 solve@askoverflate.no
Best Totalentreprenør as Oslo Østre Aker Vei 205, 0975 Oslo 22 71 50 60 kontor@besttotal.no
Betonma Rehabilitering A Oslo Garver Ytteborgs Vei 96, 0977 Oslo 41 44 14 84 astrit@betonma.no
Bjørn Simonsen & Sønn as Oslo Schleppegrellsg 7, 0556 Oslo 23 12 23 90 malermester@bjorn-simonsen-sonn.no
Bygg & Mal as Oslo Grenseveien 82 B, 0663 Oslo 23 37 27 10 post@byggogmal.com
Christiania Malerbedrift as Oslo Nøkleveien 15, 0689 Oslo 46 88 89 99 post@cmbas.no
F8 Entreprenør as Oslo Smalvollveien 63b, , 0667 Oslo 99 52 05 90 kck@f8as.no
Front Entreprenør as Oslo Smalvollveien 26-28, 0667 Oslo 23 03 94 80 nils@frontent.no
Hunvik & Co as Oslo Biskop Jens Nilssøns Gate 5, 0659 Oslo 90 04 34 30 mhunvik@online.no
Håndverkeriet as Oslo Innspurten 13, 0663 Oslo 67 11 65 65 post@handverkeriet.no
Intep as Oslo Johan Scharfenbergs Vei 95, 0694 Oslo 23 38 10 90 trygve@intep.no
Klaveness Maler- og Byggmester- Forretning as Oslo Holmenkollenveien 101, 0784 Oslo 22 49 00 48 post@klavenessmaler.no
Kaasa as Oslo Benneches Gate 1, 0169 Oslo 23 33 24 30 terje@kaasa.no
Malercompagniet Oslo as Oslo Gladengveien 3 B, 0661 Oslo 23 03 54 50 tom@malercompagniet.no
Malerfirmaet Md Vedlikehold as Oslo Smalvollveien 26/28, 0667 Oslo 22 72 21 30 m.davidsen@mdvas.no
Malermester Dema as Oslo Østerdalsgata 1, 0658 Oslo 24 13 15 00 jimmi@demamal.no
Malermester Jens Petter Lunde As Oslo Stanseveien 25, 0976 Oslo 22 22 74 22 bo.lunde@jpl.no
Malermester Kristian Brenstad Oslo Østbyveien 6b, , 0687 Oslo 22 27 94 00 brenstad@online.no
Malermester Petter Skovholt as Oslo Karihaugveien 89, 1086 Oslo 92 21 94 71 petter@mmps.no
Malermesterfirma 2 Mestere as Oslo Kongsveien 91, 1177 Oslo 99 20 64 01 post@2mestereas.no
Malermestrene as Oslo Jerikovn. 10, 1067 Oslo 22 97 03 00 sjur@malermester.no
Malermestrene Jenssen & Bjørgen As Oslo Kampen Hageby 5, 0655 Oslo 90 87 15 86 stian@mestermalerne.no
Malermestrene Juuhl & Bratfoss as Oslo Hovfaret 8, 0275 Oslo 41 41 30 17 truls@jubr.no
Malersvenn Antonio Dias as Oslo Smalvollveien 26, 0667 Oslo 92 88 59 84 malersvenn.dias@gmail.com
Miljømaler'n as Oslo Østerdalsgata 1k, 0658 Oslo 22 68 59 00 roy@miljomalern.no
Nor-Pol Malermesterbedrift as Oslo C/O Åge Perek, Harald Sohlbergs Vei 20, 1064 Oslo 98 81 62 27 aage@nor-pol.no
Oslo Malermester Forretning as Oslo Postboks 43, 0620 Oslo 90 57 30 69 anders@ommf.no
Oslo Tapet og Gulvbelegg as Oslo Brobekkveien 80, 0582 Oslo 91 92 51 06 magnus@otg-as.no
R.b. Gulventreprenør As Oslo Professor Birkelands Vei 24 C, 1081 Oslo 94 01 35 42 rbgulv@gmail.com
Recover Oslo Oslo Stålfjæra 17, 0975 Oslo 40 01 11 19 post@recovernordic.no
Regnbuen Malermesterbedrift As Oslo Brokkveien 115 A, 0582 Oslo 90 64 93 79 post@regnbuen.no
Sandå as Avd Oslo Oslo Strømsveien 223, 0668 Oslo 98 20 83 20 anders.j.larsson@sanda.no
To Malere Interiør & Vedlikehold as Oslo Gjerdrums Vei 14, 0484 Oslo 22 23 17 80 firmapost@tomalere.no
Vater Håndverkere as Oslo Parkveien 12, , 0350 Oslo theodor@vater.co
Malerfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Academica Malerentreprenøren as Oslo Lørenvangen 23, 0585 Oslo 23 06 78 90 post@acadimica-as.no
Alliero as Oslo Postboks 4681 Nydalen, 0405 Oslo 23 26 54 00 post@alliero.no
Andersson & Kjærnsmo as Oslo Nedre Rommen 5, 0988 Oslo 22 10 86 10 henrik.syvertsen@akgulv.no
Artea Malermester as Oslo Strømsveien 266, 0668 Oslo 22 30 58 08 post@artea.no
As Rehabil Oslo Postboks 46 Kalbakken, 0901 Oslo 22 82 10 30 isabelle.wilt@rehabil.no
Best Totalentreprenør as Oslo Østre Aker Vei 205, 0975 Oslo 22 71 50 60 kontor@besttotal.no
Betonma Rehabilitering A Oslo Garver Ytteborgs Vei 96, 0977 Oslo 41 44 14 84 astrit@betonma.no
Bjørn Simonsen & Sønn as Oslo Schleppegrellsg 7, 0556 Oslo 23 12 23 90 malermester@bjorn-simonsen-sonn.no
Christiania Malerbedrift as Oslo Nøkleveien 15, 0689 Oslo 46 88 89 99 post@cmbas.no
Front Entreprenør as Oslo Smalvollveien 26-28, 0667 Oslo 23 03 94 80 nils@frontent.no
Hunvik & Co as Oslo Biskop Jens Nilssøns Gate 5, 0659 Oslo 90 04 34 30 mhunvik@online.no
Intep as Oslo Johan Scharfenbergs Vei 95, 0694 Oslo 23 38 10 90 trygve@intep.no
Klaveness Maler- og Byggmester- Forretning as Oslo Holmenkollenveien 101, 0784 Oslo 22 49 00 48 post@klavenessmaler.no
Malercompagniet Oslo as Oslo Gladengveien 3 B, 0661 Oslo 23 03 54 50 tom@malercompagniet.no
Malermester Jens Petter Lunde As Oslo Stanseveien 25, 0976 Oslo 22 22 74 22 bo.lunde@jpl.no
Malermester Kristian Brenstad Oslo Østbyveien 6b, , 0687 Oslo 22 27 94 00 brenstad@online.no
Malermester Petter Skovholt as Oslo Karihaugveien 89, 1086 Oslo 92 21 94 71 petter@mmps.no
Malermesterfirma 2 Mestere as Oslo Kongsveien 91, 1177 Oslo 99 20 64 01 post@2mestereas.no
Malermestrene as Oslo Jerikovn. 10, 1067 Oslo 22 97 03 00 sjur@malermester.no
Malermestrene Juuhl & Bratfoss as Oslo Hovfaret 8, 0275 Oslo 41 41 30 17 truls@jubr.no
Malersvenn Antonio Dias as Oslo Smalvollveien 26, 0667 Oslo 92 88 59 84 malersvenn.dias@gmail.com
Nor-Pol Malermesterbedrift as Oslo C/O Åge Perek, Harald Sohlbergs Vei 20, 1064 Oslo 98 81 62 27 aage@nor-pol.no
Oslo Malermester Forretning as Oslo Postboks 43, 0620 Oslo 90 57 30 69 anders@ommf.no
Oslo Tapet og Gulvbelegg as Oslo Brobekkveien 80, 0582 Oslo 91 92 51 06 magnus@otg-as.no
Recover Oslo Oslo Stålfjæra 17, 0975 Oslo 40 01 11 19 post@recovernordic.no
Regnbuen Malermesterbedrift As Oslo Brokkveien 115 A, 0582 Oslo 90 64 93 79 post@regnbuen.no
Vater Håndverkere as Oslo Parkveien 12, , 0350 Oslo theodor@vater.co