Inntaksregler/poengberegning

Informasjon fra Oslo

Hvilke regler gjelder for søkere som skal flytte til Oslo (regler for botilhørighet i Oslo)?
Se artikkelen Flytting.

Hvilke regler gjelder for inntak og poengberegning?
Svar: Inntak til videregående opplæring skjer innenfor rammen av opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven, og utfyllende bestemmelser i det enkelte fylke. Se nærmere beskrivelse av landsomfattende regler for inntak til videregående opplæring  og inntaksregler som gjelder spesielt for Oslo.


Hvordan behandles søkere med utenlandsk vitnemål/kompetansebevis? (Gjelder norskspråklige søkere)
Se artikkelen Godkjenning av utenlandsk utdanning.


Hvem har lovfestet rett til videregående opplæring?
Se artikkelen Rett til videregående opplæring.