Inntaksregler i Oslo

Informasjon fra OsloAntall ønsker
Søkere til Vg1 som har ungdomsrett føre opp 3 utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Øvrige søkere kan føre opp inntil 4 utdanningsprogram/programområder. Du kan føre opp inntil 6 skoler i prioritert rekkefølge for hvert utdanningsprogram/programområde.

Hvordan søknaden behandles
Du blir først vurdert for ditt førstevalg av utdanningsprogram/programområde med tilhørende skoleønsker, så på ditt andrevalg av utdanningsprogram/programområde med tilhørende skoleønsker, også videre.
Dersom du ikke klarer å konkurrere deg inn på noen av de valgte utdanningsprogram/programområder på de ønskede skolene, blir  du vurdert for inntak til skoler med ledig plass innen de valgte utdanningsprogram/programområder.
Det å komme inn på et ønsket utdanningsprogram/programområde, men på en skole du ikke har ført opp, kalles "videresøking".

Merk deg at du blir vurdert på alle dine ønsker, også på lavere prioriterte utdanningsprogram/programområder, før du eventuelt blir "videresøkt". Dette er det viktig å være klar over når du velger hvilke skoler du skal føre opp på søknaden, og hvor mange skoleønsker du vil sette opp for hvert utdanningsprogram/programområde.

Velg i undermenypunkt til venstre eller i listen under for å lese mer om inntaksregler for Oslo.

Inntaksregler og poengberegning