Inntak til skole - hovedregel for inntak til Vg2 og Vg3

Informasjon fra OsloOslo bystyre har i lokal inntaksforskrift vedtatt følgende:
«Søkere som har konkurrert seg inn på et programområde fordeles mellom skolene som tilbyr programområdet etter karakterpoeng fra det programområdet som gir inntaksgrunnlag».

Dette vedtaket gjelder alle ordinære Vg2 og Vg3 unntatt følgende programområder:
– Vg2 og Vg3 idrettsfag
– Vg2 og Vg3 musikk
– Vg2 og Vg3 dans
– Vg2 og Vg3 drama
– Vg2 og Vg3 realfag
– Vg2 og Vg3 språk, samfunnsfag og økonomi
– Vg2 og Vg3 medier og kommunikasjon 
– Vg2 og Vg3 kunst, design og arkitektur
Regler for inntak til disse programområdene beskrives nærmere under Fortrinn til egen skole (studieforberedende utdanningsprogram)