Inntak til skole (gjelder ikke Vg1 musikk, dans og drama)

Informasjon fra OsloRegler for inntak til Vg1 i alle utdanningsprogram, med unntak av Vg1 musikk, dans og drama

Oslo bystyre har i lokal inntaksforskrift vedtatt utfyllende inntaksregler for inntak til Vg1:
«Inntak til utdanningsprogram foretas på grunnlag av konkurransepoeng basert på karakterer fra grunnskolen. Fordeling på skoler skjer etter samme prinsipp.»

Dette vedtaket gjelder alle ordinære Vg1, med unntak av Vg1 musikk,dans og drama. Regler for Vg1 musikk, dans og drama beskrives nærmere under Regler for inntak til Vg1 musikk, dans og drama.
Se også Plass på en skole du ikke har søkt.