Inntak til påbygging til generell studiekompetanse

Informasjon fra OsloPåbygging til generell studiekompetanse.

Oslo tilbyr tre varianter av dette programområdet.


• Påbygging til generell studiekompetanse, kode PBPBY3----
Inntakskrav:
• Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
• Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram (kryssløp)

Søkerne må ha bestått matematikk, naturfag, engelsk og norsk fra Vg1/Vg2 for å bli tatt inn. Ettersom programfagene ikke føres videre på Vg3 påbygging, kan søkerne tas inn til Vg3 påbygging uten å ha bestått programfagene og yrkesfaglig fordypning fra Vg1 og Vg2, men for å få vitnemål etter fullført Vg3 påbygging må alle fag være bestått.

• Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, dagtid, 23 t/u, kode PBPBY4YK--
Inntakskrav:
• fagbrev/svennebrev fra Kunnskapsløftet. Det godkjennes også som inntaksgrunnlag hvis søkeren er på slutten av et læreforhold og fagprøve/svenneprøve avlegges i august/september/oktober.
• vitnemål fra 3-årig yrkesfaglig skoleløp (Vg1+Vg2+Vg3) i Kunnskapsløftet.

Søkerne må ha bestått alle fag fra Vg1 og Vg2 for å bli tatt inn, og ha bestått fagprøve/svenneprøve/Vg3 dersom denne er avlagt/gjennomført.
 
• Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, kveldstid, 23 t/u, kode PBPBY4YKKV
Inntakskrav:
• fagbrev/svennebrev fra Kunnskapsløftet. Det godkjennes også som inntaksgrunnlag hvis søkeren er på slutten av et læreforhold og fagprøve/svenneprøve avlegges i august/september/oktober.
• vitnemål fra 3-årig yrkesfaglig skoleløp (Vg1+Vg2+Vg3) i Kunnskapsløftet. 
•  fullført og bestått Vg1 og Vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram i lærefagene i Kunnskapsløftet og har tegnet lærekontrakt. Det er ikke tilstrekkelig å ha søkt læreplass. Det må være tegnet lærekontrakt.

Søkerne må ha bestått alle fag fra Vg1 og Vg2 for å bli tatt inn, og ha bestått fagprøve/svenneprøve/Vg3 dersom denne er avlagt/gjennomført.