Innsending av dokumentasjon


  • Du som er elev i offentlig grunnskole eller offentlig videregående skole i hjemfylket ditt når du søker, får karakterene direkte overført til inntakskontoret der.
  • Enkelte private skoler sender inn vitnemål eller kompetansebevis for sine elever. Dersom du er elev ved en privat skole, er du selv ansvarlig for å undersøke om skolen din gjør dette for deg.
  • Øvrige søkere og de som søker plass i et annet fylke enn hjemfylket, må vanligvis selv sende inn dokumentasjon (bekreftede kopier av vitnemål, kompetansebevis o.l.) til inntakskontoret. Fylket gir deg nærmere informasjon om dette.

Informasjon fra OsloSøkere som ikke er elev ved kommunale skoler i Oslo

Søkere som ikke har gått på en kommunal grunnskole eller kommunal videregående skole i Oslo i skoleåret 2022/2023 er selv ansvarlig for å sende inn vitnemål/kompetansebevis til inntakskontoret. Elever ved private skoler må selv sjekke om skolen sender inn nødvendig dokumentasjon.
Siste frist for innsending er 23 juni 2023. Søkere som ikke sender inn den nødvendige dokumentasjon blir strøket og får dermed ikke sin søknad behandlet.
Se også informasjon om innsending av dokumentasjon for søkere som flytter til Oslo