Individuelt inntak for minoritetsspråklige

Informasjon fra OsloHvor finner jeg informasjon om individuelt inntak for minoritetsspråklige? (Gjelder alder 16-19 år og botid i Norge mindre enn 4 år)
Se artikkelen  Minoritetsspråklige søkere.

Jeg/mitt barn (over 16 år) har akkurat kommet til Norge. Hvor skal jeg henvende meg når jeg/mitt barn skal lære norsk?
Svar: Oslo Voksenopplæring Servicesenter, tlf. 23 47 00 00. Tilbudet for ungdom (16-19 år) er på Kuben videregående skole. Ungdom blir plassert i gruppe som passer i forhold til utdanningsbakgrunn og progresjon.

Hva er søknadsfristen for individuelt inntak av minoritetsspråklige søkere?
Svar: Søknadsfristen er 1. februar

Når kan jeg vente svar?
Svar: I begynnelsen av juli

Hvordan skal jeg svare på meldingen om inntak?
Svar: Søkeren vil få skriftlig melding om resultatet av søknadsbehandlingen i begynnelsen av juli, med svarfrist på 8 dager.
Søkere som er bortreist, kan sende inn skriftlig forhåndssvar til inntakskontoret, att.: fagkonsulent for minoritetsspråklige elever.

Er det mulig å endre søknaden etter 1. februar?
Svar: Ja, det kan det være, men du må gå til kontaktlærer eller rådgiver, som sender inn søknad om endring til inntakskontoret. Du må undertegne søknaden.

Hva er fristen for å ettersende dokumentasjon på utdanning?
Svar: 219 juni er siste frist for ettersending av vitnemål fra Norge og fra utlandet.

Hvilke regler gjelder for flytting til Oslo?
Se artikkelen Flytting.