Hvordan søker du læreplass?Søk via vigo.no

Selv om du søker læreplass på annen måte, må du alltid søke om formidling til læreplass via vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars (1. februar for lærekandidater).*

* Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Logg inn på vigo.no med MinID

MinID er én av fire elektroniske ID-er du kan velge mellom når du skal logge inn på offentlige tjenester på Internett. Hvis du ikke har brukt MinID tidligere, må du registrere en MinID bruker i god tid før søknadsfristen:

Når du har mottatt aktiveringsbrevet, kan du velge mellom to registreringsmetoder:

 1. App-bruker
  Last ned MinID-appen og registrerer deg ved å skanne QR-koden i brevet. Dette er den anbefalte metoden. Appen blir da også brukt som innloggingsfaktor ved etterfølgende pålogginger.

 2. SMS-bruker
  Du kan skanne QR-koden i brevet med mobilkamera eller gå til nettsiden som er oppgitt i brevet for å registrere deg. Du vil da bli en SMS-bruker.
Begge metodene krever at du oppgir fødselsnummer og lager et selvvalgt passord.
 
Når du har opprettet og aktivert en MinID-bruker med selvvalgt passord, kan du logge inn på vigo.no for å registrere søknaden din. Les om å logge inn på vigo.no og hjelp til MinID.
 
Brukestøtte for MinID og elektronisk ID

Ta kontakt med bedrifter selv

På sidene med utdanningsprogrammene (f.eks. tømrerfaget) finner du oversikt over hvilke lærebedrifter og opplæringskontor som gir opplæring i de ulike lærefagene. Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no (ikke alle fylker har lagt ut oversikt over opplæringskontor og lærebedrifter).

Mange bedrifter annonserer ledige læreplasser i aviser og på Internett. Du bør følge godt med og søke slike læreplasser. Ta gjerne direkte kontakt med bedriften. Annonserte læreplasser kan du søke i eller utenfor ditt eget fylke.

Får du avtale om læreplass, må du alltid huske å sende inn bekreftelse fra bedriften per post til inntakskontoret eller fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Dette bør du sjekke før du søker

Det kan stilles spesielle krav til deg som yrkesutøver, og som regel må du oppfylle de samme kravene for å få læreplass. Det kan være krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om egenskaper og formelle krav til de yrkene du er interessert i før du bestemmer deg for hva du vil søke.

Vær tilgjengelig på mobiltelefon!

 • Formidling til læreplass skjer helt fram til ca. 1. september.
 • Bedriftene ringer gjerne for å avtale intervju
 • Vær derfor tilgjengelig på mobiltelefon i hele formidlingsperioden.

Endre opplysninger om deg på vigo.no

 • Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no.
 • Får du nytt mobilnummer, ny e-postadresse eller ny adresse må du
  • endre opplysningene på vigo.no (før 1. juli i de fleste fylker).
  • melde fra til inntakskontoret (etter 1. juli i de fleste fylker).
  Tenk om bedriften ikke får tak i deg!

Informasjon fra OsloInnsending av dokumentasjon

Kompetansebevis fra Vg1 og halvårskarakterere (terminkarakterer) fra Vg2 må sendes Utdanningsetatens inntakskontor i tillegg til søknaden dersom du ikke er elev ved en kommunal videregående skole i Oslo.

Brev fra inntakskontoret

Søkerne vil i formidlingsperioden få flere henvendelser fra Utdanningsetaten. Disse må besvares. Besvares ikke disse, anser vi Oslo kommunes forpliktelser som innfridd og arbeidet med søknaden avsluttes.

Tilbud om læreplass

Dersom du får tilbud fra en bedrift om læreplass anses opplæringsretten som oppfylt, og Oslo kommunes forpliktelser som innfridd. Søkere som takker nei til et tilbud vil fortsatt kunne skaffe seg annen læreplass på egen hånd, men vil ikke lenger ha rett til hjelp fra Utdanningsetaten til dette.

Intervju

De fleste søkere vil bli innkalt til et eller flere jobbintervju hos mulige lærebedrifter. Det er svært viktig at du møter opp til rett tid, og at du melder fra til bedriften dersom du blir forhindret fra å møte. Søkere som ikke møter til avtalt intervju vil kunne bli behandlet som om de takket nei til læreplass.

Fravær

De fleste bedrifter er mer opptatt av fravær enn av karakterer (så lenge de fleste fag er bestått). Dersom du har høyt fravær hvor alt, eller deler av dette kan dokumenteres anbefaler vi at denne dokumentasjonen sendes inntakskontoret, samt tas med til evt. lærebedrifter når du skal på intervju. Spesielt for elever med høyt fravær vil gode attester fra utplasseringsbedrift og/eller bi-/sommerjobber være nyttige vedlegg.

Sommerferie

Alle kan naturligvis ta seg sommerferie, men en sommerferie på flere måneder uten at man er tilgjengelig, reduserer sjansene betydelig for å få seg læreplass. Vi vet av erfaring at mange bedrifter som ikke kommer fram til søkere med lange utenlandsferier, gir dem opp. Mange bedrifter bestemmer seg for inntak av lærling i juni og august, og det er spesielt viktig at du er tilgjengelig i denne perioden.

Flytting

Dersom du nylig har flyttet, eller flytter i løpet av formidlingsperioden, er det viktig at du passer på at riktig adresse er registrert i Vigo. Dette for at brev fra inntakskontoret skal komme fram, og for at mulige lærebedrifter skal kunne komme i kontakt med deg. Det samme gjelder ved skifte av telefonnummer og e-postadresse.

E-postadresser/mobiltelefon

«Kule» e-postadresser er ikke like kule overfor arbeidsgivere som i vennegjengen. Adresser med annet innhold enn navn/initialer kan få deg til å virke useriøs og bør ikke benyttes. Opprett heller en «kjedelig» adresse for bruk i søknadsperioden. Det samme gjelder frekke telefonsvarbeskjeder. Disse bør fjernes i søknadsperioden.

Hva skjer når? 

1. mars: Søknadsfrist for videregående opplæring gjennom vigo.no. Innlogging skjer med MinID.
Medio mars: Utdanningsetaten sender opplysninger om søkere til godkjente lærebedrifter
Medio april: Du vil finne oversikt over hvilke bedrifter som har mottatt informasjon om deg på vigo.no
Ca. 20 - 23. august: Obligatoriske møter for søkere som ikke har fått læreplass. Du vil få viktig informasjon om alternativer til læreplass og møte potensielle lærebedrifter. Dersom du ikke har fått læreplass, og ikke møter på disse møtene, vil du ikke ha krav på eventuell fagopplæring i skole eller annen oppfølging fra Utdanningsetaten.
1. desember: Årets søknadsbehandling avsluttes. Alle søkere med opplæringsrett skal ha fått et tilbud om læreplass, fagopplæring i skole eller praksisplass. Vedlegg Oslo